Čitatelia vyberú víťaza literárnej súťaže Fantastická poviedka z 12tich prác!

Do finále Fantastické povídky 2011, česko-slovenské literární soutìže v žánrech sci-fi, fantasy a horor, postupuje 12 povídek. Rozhodla tak svým bodovým hodnocením odborná porota složená z publicistù, editorù, spisovatelù a nakladatelù.


„Ačkoliv více povídek do literární soutìže vyhlašované magazínem Fanzine.cz přihlásily ženy, ve finálové dvanáctce jsou jen tři,“ uvedl administrátor soutìže Martin Peška.

Nejlépe hodnocenou povídkou se stala Planeta od Radovana Kolbaby, který bude ve finále bojovat ještì se svou druhou prací s názvem Rozsévač smrti. Se dvìma povídkami jde do finále také Zdenìk Jarchovský.

Seznam finalistù seřazený dle hodnocení poroty:
1. Planeta (Radovan Kolbaba)
2. Z K Á Z A R Á J E (Zdenìk Jarchovský)
3. – 4. KDYŽ DOŠLA VODA (Tomáš Řezníček)
3. – 4. Rozbřesk (Petra Lukačovičová)
5. SVÌTLO (Janine Pečenková)
6. – 7. Rozsévač smrti (Radovan Kolbaba)
6. – 7. Na vìčnou památku (Daniel Tučka)
8. Poslíček (Martin Stručovský)
9. TAK OBŽALUJTE (Petr Stejskal)
10. – 12. Mistr (Katrin Přikrylová)
10. – 12. NEKLIDNÉ BLONDÝNY (Zdenìk Jarchovský)
10. – 12. AI, to bolí (Martin Vondráček)

Finálové povídky budou uveřejnìné o pùlnoci na www.fantastickapovidka.cz. O tom, zda bude uvedené pořadí finalistù konečné, rozhodne hlasování čtenářù. To začne 8. září minutu po pùlnoci a skončí minutu před pùlnocí 8. října.

Výsledky budou odhaleny až 22. října na slavnostním vyhlášení v rámci 21. Ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkovì Brodì. Pùvodnì mìla být nejlepší povídka převedena do audiopodoby a odvysílána na ČRo Leonardo a první trojka mìla být publikována s originálními ilustracemi na magazínu Fanzine.cz. Nakonec se ale čtenáři Fanzine.cz budou moci tìšit nejen na všechny finalisty, ale i na nìkteré z tìch, co skončili pod čarou.

„Hodnocení jednotlivých porotcù bylo velmi odlišné. Pod čarou skončily i zajímavé povídky, které získaly od nìkterých porotcù 8 či 9 bodù z 10, ale od jiných třeba jen 2 body. Vkus porotcù je velmi rozdílný. Vedení redakce Fanzine.cz bude tyto autory v následujících dnech kontaktovat,“ uvedl Peška.

Na www.fantastickapovidka.cz bude zveřejnìn seznam 77 povídek, které od poroty v prùmìru získaly alespoň 5 bodù. „Nejmírnìjším porotcem byla slovenská spisovatelka Lívia Hlavačková, nejvìtším přísňákem naopak český spisovatel a knihovník Míla Linc, který celkem nerozdal ani polovinu bodù, co Hlavačková,“ prozradil administrátor soutìže.

Na Fanzine.cz (exkluzivním magazínu o sci-fi, fantasy a hororu při Topzine.cz) se také v následujících dnech objeví slovní hodnocení finálových povídek od spisovatele Jiřího W. Procházky a od Františky Vrbenské.

Více informací o soutìži na www.fantastickapovidka.cz

Zdroj: Agentura Musicpress
Publikoval: Redakcia GREGI.NET