Čítali sme pre deti v MDPOH!

Včera, 2. apríla, by oslávil svoje 207. narodeniny najznámejší rozprávkar – Hans Christian Andersen. Na jeho počesť v roku 1967 označila medzinárodná mimovládna organizácia UNESCO – IBBY (International Board on Books for Young People /Medzinárodná únia pre detskú knihu) tento deň za Medzinárodný deň detskej knihy. Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava sa rozhodlo pripomenúť si deň veľkého rozprávkara a na 2. apríla pripravilo spolu s Mestskou knižnicou Bratislava sériu čítaní pre deti.

Zaujímavá akcia začínala o 14.00 hod. v MDPOH na Laurínskej ulici a paralelne aj v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Pozvané boli bratislavské základné školy, ale i široká verejnosť. V priestoroch Mestskej knižnice čítali herci Juraj Hrčka a Martin Kaprálik z kníh Malý Mikuláš a Analfabeta Negramotná.

V divadelných priestoroch čakali na deti dve „čitateľské arény“. V oboch deti a ich pani učiteľky privítal riaditeľ divadla – Vladimír Grežo, ktorý deťom pripomenul osobnosť dánskeho rozprávkara a zaželal im príjemný zážitok z čítania. Na divadelnom javisku sa predstavili dve dámy – herečka Henrieta Mičkovicová, ktorá čítala z knihy Braňa Jobusa Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda a pokračovala spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová s úryvkami zo svojej najnovšej knihy Klára a mátohy. Na poschodí, v divadelnom bufete, na deti čakali Dado Nagy s hudobníkom a spisovateľom v jednej osobe – Braňom Jobusom. Ten, ako je známe, pobavil deti nielen čítaním zo svojej knihy Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ, ale zaspieval im aj svoje pesničky a zahral na netradičných hudobných nástrojoch. Deti si tak mohli pozrieť, ako sa hrá na krompáči či na rýle.

Deti počas čítania kníh sedeli na vankúšikoch, počúvali rozprávkové príbehy a aktívne odpovedali za otázky čítajúcich. Za správne odpovede získali knihy z vydavateľstva Slovart.

Prvý ročník literárnej akcie v priestoroch Mestského divadla sa vydaril. Veríme, že aprílové čítanie pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy, sa stane každoročnou tradíciou. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

DPOH DETI
Deti privítal riaditeľ MDPOH – Vladimír Grežo.

DPOH DETI
Deti so zatajeným dychom počúvajú Dada Nagya a Braňa Jobusa.

DPOH DETI
Herečka Henrieta Mičkovicová zaujala deti čítaním o Muflónovi Ancijášovi.

DPOH DETI
Petra Nagyová – Džerengová deťom čítala, a zároveň sa s nimi priateľsky rozprávala o ich vzťahu ku knižkám.

DPOH DETI
V Mestskej knižnici Bratislava čítali deťom herci Juraj Hrčka a Martin Kaprálik.

Den detskej knihy

Zdroj: DPOH
Publikoval: Redakcia GREGI.NET