Citadela s Paulem van Dykom: Lucca – presun bylo správné rozhodnutie usporiadateľa!

4 otázky pro Djku Luccu ohlìdnì neplánového přeložení akce Paul van Dyk. 


Jaká byla tvoje reakce, když jsi slyšela, že Paul van Dyk na akci Citadela nedorazí?
Byla jsem velmi překvapena až šokována. Tohle asi čekal málokdo!


Jaký je tvùj názor na vzniklou situaci a zmìnu termínu?
Určitì za to nemùže pořadatel. Takové vìci se občas stanou. Pro nìkoho mùže být nový termín problém, protože mají uz naplánované jiné vìci. Nìkomu by zase nevyhovoval termín o pár mìsícù pozdìji. Je težké se zavdìčit všem, ale myslím, že volba promotéra přesunout akci na co nejdřívìjší datum, byla správná. Pro mì to sice znamená přejezd ze Svojšic do Brna a nebudu moct si jako divák užít ani jednu z akcí, a druhý den mám další hraní. Ale jako djka jsem už na podobné situace zvyklá:-)


Co říkáš na anketu ohlednì jmìní djských superstar?
Moc se o to nezajímám. Je to každého vìc, kolik vydìlává. 


Co bys vzkázala Paul van Dykovi?
Ať se co nejdříve zotaví, aby mohl zase bavit lidi po celém svìtì a hlavnì v Brnì;)Lucca vystoupí v čase 04:00 – 06:00, tedy po Paul van Dykovi, dne 29.6. v Bobycentru

PVD
Zdroj: PNPS – Dalin Vajčner

Publikoval: Redakcia GREGI.NET