Citadela: Praktické informácia!

Ji žtento týden 17. května se do brněnského Bobycentra opět vrátílegendárníCitadela, na kterévystoupífenomenální Paul van Dyk, v doprovodu oblíbeného dua Kyau & Albert, a českým supportem v podobě Michael Burian, Matamar, Jean Luc a Mekki Martin. Celáakce také nabídne luxus a pohodlíbrněnského Bobycentra, přesněji zrekonstruovanéLaser Show Hall.

Vstupenky a prodej na místě

Základní, VIP a VIP Gold vstupenky jsou stále v prodeji v síti Ticketpro, ale jižv omezeném množství. Základní, VIP a VIP Gold budou k dostánítakéna pokladnách v den akce. Cena základnívstupenky na místěje 890 Kč(39 eur), VIP za 1190 Kč(49 eur) a Gold za 2490 Kč(99 eur), tato vstupenka zahrnuje neomezenou konzumaci alkoholických i nealkoholických nápojů, vlastnípohodlnou zónu, možnost opakovaného odcházeníz Bobycentra a dalšívýhody, viz. níže. Vstupenky je možnézaplatit takév eurech, kde ovšem nebereme drobné(centy). Na eura se vracív CZK.

PVD_MAPA_BRNO

Šatny

Předpověďpočasíhlásí, že nás čekástudenývíkend, s nočními teplotami okolo 5 až7 stupňůdoprovázeno děštěm. Z tohoto důvodu otevíráme celou šatnu, kteráse nacházíihned za hlavním vchodem do Bobycentra. VIP Gold majísvojíšatnu zdarma, přímo na pravégalerii (z pohledu navštěvníka)

Kontrola pravosti vstupenek

Na akci budou instalovány speciálníčtečky pro kontrolu pravosti vstupenek. Při zjištěnífalešnévstupenky nebudete vpuštěni na akci a bude přivolána Policie ČR.

Vstupenky, výherci, akreditace

Majitelévstupenek (regular a VIP) z předprodeje, stejnějako výherci soutěžía akreditovaní, budou vstupovat hlavním vchodem (3 koridory). Tam bude taképrobíhat prodej vstupenek na místě. Bočním vchodem bude umožněn vstup pouze majitelům vstupenek VIP GOLD. Brány Bobycentra se otevřou v 19:30 a úderem této hodiny začne hudebníprodukce hlavního pódia viz. lineup níže.

Doprava

Návštěvníci se do Bobycentra dostanou tramvajíč.1 z Hlavního nádraží. Nástupištěsměr Řečkovice, výstup na zastávce Štefánikova, nebo autobusem č.67 z Hlavního nádraží, výstup na zástavce Sportovní. Adresa Bobycentra je Sportovní2a, Brno. 

Rozdělenízón VIP a VIP gold

VIP Gold zóna
– se nacházína pravé galerii (při pohledu na tanečníparket)
– tato galerie mávlastníbary, na kterých mohou majiteléVIP Gold stripu (bude vyměněn při vstupu VIP Gold) využít neomezenou konzumaci alkoholických i nealkoholických nápojů
– na této galerii budou umístěny šatny pro majiteléVIP Gold ZDARMA.
– opakovanéopouštěníBobycentra je pro VIP Gold povoleno
– z VIP Gold zóny je přísnýzákaz vynášenínápojů

VIP zóna
– se nacházína levégalerii (při pohledu na tanečníparket)
– tato galerie mávlastníbary, na kterých mohou majiteléVIP stripu (bude vyměněn na hlavním vstupu oproti vstupence) neomezeněnakupovat nápoje
– opakovanéopouštěníBobycentra je pro VIP zakázáno 

Speciálnízóna pro všechny
– se nacházína levé galerii (při pohledu na tanečníparket)
– do této zóny majípřístup všichni návštěvníci, bez ohledu na druh vstupenky
– tato zóna obsahuje vynikajícízázemía sloužítaképro kouřenícigaret

Opuštěníprostoru

Během akce nebude možnost opouštět prostor Bobycentrum. Po opuštěníprostoru pozbývávstupenka platnosti. Platíi pro akreditované. Výjimku tvořímajiteléVIP Gold vstupenky, kteřímajíneomezenýpohyb. 

Foto & video

Abyste si mohli zvěčnit všechny speciálníokamžiky na akci, je možnési s sebou vzít mobilnítelefony / kompaktnídigitálnífotoaparáty. Profesionálnífotoaparáty (s výměnnými objektivy) mohou používat pouze osoby, kteříobdrželi speciálníakreditaci. (Silnéblesky fotoaparátůmohou oslnit účinkující, proto respektujte danénařízení).

Osobníprohlídka, kontrola totožnosti

Každýnávštěvník akce se při vstupu podrobíosobníprohlídce, kteráje zaměřena na nebezpečnévěci, jako jsou zbraně, nože a podobně. Do areálu je zákaz vnášenívlastního pitía jídla. Prosíme o spolupráci s pracovníky pověřenými zjištěním totožnosti z důvodu zamezenízneužitíakreditací. Ty se vydávajípouze oproti občanskému průkazu.

Toalety

Bobycentrum nabízídostatek nadstandartních toalet, kteréjsou k dispozici zdarma.

Propagace jiných akcí

Na Citadele Paul van Dyk budou propagovány pouze ty kulturníakce, kteréjsou předem schváleny pořadatelem. Jakékoliv vylepováníakcí, nebo rozdáváníletákůna jinékulturníakce, kterou nejsou schváleny, budou odstraněny, a dotyčnínávštěvníci, kteříakci nedovoleněpropagují, vykázáni z akce.

Kouření

Kouřeníje v Bobycentru povoleno, avšak doporučujeme navštívit speciálnízónu na levégalerii! Na akci budou dohlížet taképracovníci záchrannéa požárníslužby.

Prosíme takéo maximálníspolupráci s organizátory akce, respektovánípravidel bezpečnostníagentury a dodržovánízásad slušného společenského chování. Děkujeme za pochopení.

Timetable

lineup-2

 

Zdroj: Citadela