Cirkus Cirkus Festival 2012: Praha bude hostiť už tretí raz jeden z najlepších festivalo sveta!

Ve dnech 15. až 19. února 2012 se v Praze 10 na pláni Hagibor uskuteční třetí ročník festivalu Cirkus Cirkus Festival 2012. Divákùm se představí postupnì třináct soutìžících ze všech svìtových koutù. Jejich umìní bude posuzovat odborná a VIP porota. Jako minulý rok se bude VIP porota skládat z mnoho velmi známých osobností a umìlcù.

Ve VIP porotì zasedne jako ve všech ročnících tohoto festivalu skvìlý herec, mim a valašský král Bolek Polívka. Ale to není vše! Účast v porotì přislíbila také herečka Anna Polívková, herci Karel Roden nebo Pavel Liška. Dále budou hodnotit cirkusové umìní také herci, jakými jsou například Vladimír Kratina, Martin Zounar, Jan Přeučil či herečka Miluše Bittnerová a také zpìváci Iva Frühlingová, Bohuš Matuš a Markéta Konvičková. Kromì VIP poroty budou soutìžící sledovat a hodnotit zkušení cirkusoví a varietní agenti a také programový ředitelé z nejvìtšího cirkusového festivalu v Monte Carlu, z pařížského Moulin Rouge nebo také ředitelé nejvìtších cirkusù z Nìmecka, Rakouska, Norska a Dánska .

Tereschenko

Celým festivalem Vás provedou Tereza Kostková a Petr Šiška v alternaci Jindřich Kriegel a Petr Kumpfe.

Požádali jsme o vyjádření také samotného prezidenta festivalu Cirkus Cirkus Festival 2012 pana Artura Kaisera, který o nadcházející akci řekl: „Ten, kdo si nenechal ujít Mezinárodní festival cirkusového umìní Cirkus Cirkus Festival 2011, podzimní Mezinárodní přehlídku cirkusového umìní Cirkus Cirkus Classic 2011 nebo Mikulášskou v cirkuse, bude ohromen. Pro české návštìvníky chystáme opravdové skvosty a čísla, která převyšují o nìkolik tříd všechny dosud prezentované cirkusové akce, které se kdy v České republice konaly. Samotní agenti hodnotí tento festival jako špičkovou svìtovou cirkusovou událost. O festivalu hovoří v samých superlativech, a v cirkusovém prostředí si dokonce vysloužil přívlastek malé Monte Carlo, což nás velice tìší.“

Atmosféra

Diváci se mohou tìšit na cirkusové umìní artistù z celého svìta. O jednu z cen na tomto festivalu bude usilovat celkem třináct umìlcù.

Seznam soutìžících:
Duo Fedorov – Hula Hop – Rusko
Robert Lagron – Equilibrista – ČR
Darja – drezura koček – Lotyšsko
Jeton – žonglér gentleman – Nìmecko
Thereshchenko – vzdušná akrobacie – Ukrajina
Maugli – akrobacie na slonech – Nìmecko
Skupina Pronin – akrobacie na houpačkách – Rusko
Ramon – akrobacie na horizontálním lanì – Austrálie
Serge Massot – břichomluvec – Francie
Duo Štauberti – akrobacie na perských tyčích – ČR
Perez – přízemní akrobacie – Španìlsko
Kasseli – drezura slonù a koní – Nìmecko
Davis Vassalo – celovečerní klaun – Itálie

Vstupenky zakoupíte v předprodejní síti Ticketportal.

Začátky představení:
středa až pátek 17.30
sobota – 13.30 a 18.00 Vyhlášení výsledkù
nedìle – 13.30 a 17.30

Ceny vstupného na představení:
hledištì 450 Kč
lóže 790 Kč
superior 490 Kč
balkón 590 Kč

Nejvíce informací naleznete na www.cirkusfestival.cz nebo na Facebooku akce –www.facebook.com/CIRKUSCIRKUS.

Cirkus Cirkus Festival 2012

Zdroj: Agentura PromoProdukce a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET