Cinematik vydáva knihu o francúzskom kriminálnom filme!

Minulý rok založil Medzinárodný filmový festival Cinematik knižnú Edíciu Cinematik. Druhá publikácia tejto edície sa volá Poetika zločinu. Francúzsky film noir a obsahuje 18 textov prevažne slovenských a českých autorov, no taktiež dve prekladové štúdie. 7. ročník festivalu Cinematik sa uskutoční 7. – 13. septembra v Piešťanoch.

Vydanie zborníka sa spája so sekciou Francúzsky film noir, ktorá návštevníkom Cinematiku predstaví reprezentatívny výber ôsmych kriminálnych filmov z obdobia od 50. do 80. rokov. Sekcia a kniha sa vzájomne dopĺňajú: štúdie by na 260 stranách mali pomôcť divákom lepšie pochopiť fenomén francúzskeho filmu noir a zasadiť jednotlivé filmy do širšieho (nielen kinematografického) kontextu, kým uvedenie filmov na festivale môže slúžiť ako okamžitá ilustrácia toho, o čom autori v jednotlivých štúdiách píšu.

Autormi textov sú poprední slovenskí a českí kritici a akademici (Miroslav Marcelli, Zdeněk Hudec), no priestor dostali taktiež zástupcovia mladšej generácie (Roman Jurčák, Jana Bébarová). Do zborníka prispel pôvodnou štúdiou taktiež Roland-François Lack, ktorý pôsobí na University College London a preložený bol aj starší text profesorky z King’s College London Ginette Vincendeau.

Aj keď sa jedná o odborné texty, sú prístupné širšej verejnosti so záujmom o kinematografiu. Úvodné štúdie sa snažia zasadiť fenomén francúzskeho filmu noir do širších súvislostí: do kontextu francúzskej kinematografie, amerického filmu noir, či celkovej kultúry kriminálnej fikcie. Následne sa texty venujú jednotlivým režisérom, ich štýlom a poetikám (Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Melville), analyzujú a uvažujú nad jednotlivými filmami (Výťah na popravisko, Alphaville, Strieľajte na pianistu), alebo sa hoci venujú zobrazeniu Paríža. Editormi zborníka sú Martin Kaňuch a Michal Michalovič.

Edícia Cinematik vznikla so zámerom pomôcť rozvíjať filmovú kultúru (nielen) na Slovensku. Festival chce takýmto spôsobom ponúknuť svojim návštevníkom možnosť rozširovať svoje znalosti kontextov svetovej kinematografie a zároveň predĺžiť a prehĺbiť zážitok z kvalitných filmov. Prvá publikácia niesla názov Filmy Jacquesa Audiarda a tvorilo ju 9 textov venovaných tomuto francúzskemu scenáristovi a režisérovi. Jednotlivé texty sú dnes pre záujemcov dostupné na internetovej stránke festivalu.

Tlačová konferencia a prezentácia knihy sa uskutoční 4. septembra v bratislavskom Artfore na Kozej 20. Presný čas konania oznámime dodatočne formou pozvánky na tlačovú konferenciu.

Knihu bude možné zakúpiť si počas festivalu v akreditačnom stredisku a po festivale v Artfore, v predajni Slovenského filmového ústavu Klapka a na ďalších miestach.

Vydanie publikácie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Zdroj: Cinematik