Choices 18: Bratislava – kde má pekné miesta a fajn veci?

Poznáte svoje hlavné mesto? Kam sa ísť prejsť a kde si oddýchnuť? Ktoré miesta sú zaujímavé a čím? Ako sa o nich dozvedieť? Pre koho sú vlastivedné prechádzky a čo sa na nich naučí?

Kam zobrať zahraničných kamarátov na výlet? Kde sa dajú kúpiť pekné výrobky? Prečo a ako vznikol projekt M_P_BA- mapa pekných miest a fajn vecí? Darí sa tomuto nápadu? Po Bratislave vás prevedieme v kreatívnom priestore Kontakt 3. apríla, spolu s hosťami

Pavlínou Morháčovou – grafickou dizajnérkou, vedúcou projektu M_P_ BA a
Ivorom Švihranom – majstrom vlastivedných prechádzok M_P_ BA.

Pavlína Morháčová – Pavlína vyštudovala grafický dizajn na VŠVU. Od roku 2010 sa venuje projektu alternatívnej mapy Bratislavy – M_P_ BA. Ten pôvodne začal ako diplomová práca a s menšími obmenami funguje už piaty rok. Projekt zbiera a kumuluje tipy obyvateľov Bratislavy na pekné miesta formou ich subjektívnych názorov a autentických odporúčaní. Kumuluje tipy výletné, gurmánske, zážitkové, historické i náučné, často krát i neznáme. M_P_ BA je projekt voľnočasový, v bežný deň Pavlína pracuje ako grafická dizajnérka v Slovenskej národnej galérii, ale aj na voľnej nohe. Venuje sa projektom spojeným s kultúrou – knižkám, katalógom, časopisu, festivalom. Rada chodí a presúva sa, najmä keď je vonku pekne.

Ivor Švihran – Ivor, nepraktizujúci geodet a nedoštudovaný architekt, sa od začiatku roku 2012 venuje v spolupráci s projektom M_P_ BA sprevádzaniu po Bratislave a okolí. Na každú sezónu je naplánovaných dvanásť peších vlastivedných vychádzok po netradičných miestach Bratislavy, s dôrazom na funkcionalistickú a modernisticko-socialistickú architektúru, ale aj na najzaujímavejšie body z mapy M_P_ BA. K peším mestským prechádzkam pribudli v minulom roku aj celodenné cyklistické výlety po okolí Bratislavy, ktoré budú pokračovať aj v tomto roku. V najbližšej dobe v spolupráci s Pavlínou pripravuje aj spustenie mestskej turistickej databázy so zameraním na prvky drobnej architektúry v meste ako sú fontány, sochy, kríže a podobne.

Podujatie moderuje Ivan Ježík. Vstup je voľný.

Viac o projekte nájdete na www.facebook.com/choices.sk. Záznamy z jednotlivých podujatí si môžete pozrieť na www.metoo.sk/choices.

Jarná séria stretnutí prebieha v kreatívnom priestore Kontakt na Ventúrskej 12 v Bratislave v čase od 18:00 do 19:30.

Tento projekt podporil Nadačný fond Telecom pri Nadácii Pontis. Za spoluprácu ďakujeme kreatívnemu priestoru Kontakt a všetkým hosťom, ktorý vystupujú pro bono.

Choices 18
3. apríl 2014 od 18:00 do 19:30
Bratislava – kde má pekné miesta a fajn veci?

choices_18

Zdroj: Voices