Choices 17: Tradičná rodina – realita alebo mýtus?

Čím sa líšia tradičná a moderná rodina? Existenciou či neexistenciou manželstva ženy a muža alebo uznávaním rôznych hodnôt? Ktorých? Prečo nadobudla rodina už takmer každú predstaviteľnú podobu? Je to dobre?

V čom sa nezhodnú ľudia, ktorí majú na to rozdielne názory? Ak ide skupinám s odlišným pohľadom najmä o ľudské práva a podobné hodnoty, dokážu sa navzájom rešpektovať a v niečom aj spolupracovať? O tom a všeličom inom sa budeme rozprávať s Janou Jablonickou Zelulovou a Annou Verešovou.

Jana Jablonická Zezulová – ľudskoprávna aktivistka, expertka a lektorka, Iniciatíva Inakosť

Janka pôsobí ako lektorka a expertka v oblasti ľudských práv žien, rodovej rovnosti a práv LGBTI ľudí v Iniciatíve Inakosť. Vyštudovala filozofiu – históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a absolvovala študijný pobyt v Centre pre feministické štúdiá na Brémskej univerzite v Nemecku. Pracovala ako projektová koordinátorka v Centre rodových štúdií na FiFUK, zapojila sa do viacerých výskumných a vzdelávacích projektov zameraných na problematiku rodovej rovnosti. V roku 2007 začala pracovať pre mimovládnu organizáciu Možnosť voľby v oblasti rodového vzdelávania, reprodukčných práv žien a rodových politík. Spoluorganizuje Dúhový PRIDE Bratislava a venuje sa projektom Inakosti a divadla Nomantinels ako Mesiac LGBTI histórie či Dúhový rok. Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť, Výboru pre práva LGBTI ľudí a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu k ľudským právam pri Rade vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť.

Anna Verešová – zakladateľka a riaditeľka MVO Áno pr život a hovorkyňa Aliancie za rodinu

Anka vyštudovala geodéziu, hoci ju to vždy ťahalo k pedagogike. Po období zamestnania na Katastrálnom úrade v Žiline a starostlivosti o deti sa predsa jej sen splnil. V roku 1998 založila spolu s Marcelou Dobešovou neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorá poskytuje pomoc osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi ohrozeným domácim násilím. Anka sa aktívne zúčastňuje na seminároch a konferenciách na tému ochrany, podpory a pomoci ženám – obetiam domáceho násilia a tiež na tému diskriminácie žien na trhu práce z dôvodu veku alebo zdravotného znevýhodnenia. Od roku 2009 prednáša na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Od roku 1999 organizuje medzinárodné konferencie Vyber si život a od roku 2008 aj infokampane s názvom Domáce násilie ubližuje všetkým prebiehajúce v Žilinskom kraji. Je zakladateľkou sociálnej firmy LABORE, ktorej cieľom je zamestnávanie žien znevýhodnených na trhu práce. Pod jej vedením získala organizácia viaceré ocenenia. Medzi najvýznamnejšie patrí ocenenie medzinárodnej organizácie NESsT za podporu sociálneho podnikania a cena Sociálny čin roka udelená v roku 2013 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O tom a všeličom inom sa budeme rozprávať na prvom tohtoročnom Choices 

Podujatie moderuje Ivan Ježík. Vstup je voľný.

Viac o projekte nájdete na www.facebook.com/choices.sk. Záznamy z jednotlivých podujatí si môžete pozrieť na www.metoo.sk/choices.

Jarná séria stretnutí prebieha v kreatívnom priestore Kontakt na Ventúrskej 12 v Bratislave v čase od 18:00 do 19:30.

Tento projekt podporil Nadačný fond Telecom pri Nadácii Pontis. Za spoluprácu ďakujeme kreatívnemu priestoru Kontakt a všetkým hosťom, ktorý vystupujú pro bono.

Choices 17
20. marec 2014 od 18:00 do 19:30
Tradičná rodina – realita alebo mýtus?

CHOICES-3-event-photo-17_03

Zdroj: Voices