ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, TO JE AJ PREHLIADKA ŠTUDENTSKÝCH FILMOV !

Český a slovenský filmový festival v Austrálii je v polovici, bol v Sydney (12. – 16. 10. 2016) a čaká ho Perth (20. – 23. 10. 2016). Festival intenzívne pôsobí aj na akademickej pôde. V Sydney sú to tohto roku už dve vysoké umelecké školy, kde sa budú premietať filmy študentov, začínajúcich filmárov z bratislavskej VŠMU, pražskej FAMU a zlínskej UTB. Celkovo je v ponuke takmer 40 celovečerných i krátkych filmov, a to filmy hrané, dokumentárne aj animované. V Austrálii stále existuje silná česko-slovenská komunita, ktorá chce poznať strednú Európu, svedčí o tom aj záujem o aktuálny festival.

Záujem o festival v Sydney z roka na rok stúpa, dostáva sa viac do povedomia nielen medzi krajanmi, ale začína priťahovať aj iné etnické komunity, ako napríklad Poliakov, Španielov a Indov, pričom pozitívne odozvy máme aj od Austrálčanov. Záujem v Perthe, kde sa festival začal len vlani, sa ešte len ukáže,“ povedala Ika de Detrich, riaditeľka spoločnosti IKSIMA Films v Sydney.

V Sydney festival už tretí rok spolupracuje s Fakultou animácie Technologickej univerzity (UTS Faculty of Design) a tohto roku sa po prvý raz pridala aj renomovaná Austrálska filmová, televízna a rozhlasová škola – AFTRS (Australian Film, TV and Radio School). Na oboch týchto školách ide o prehliadky študentov filmových akadémií na Slovensku a v Česku – Vysokej školy múzických umení (VŠMU), Filmovej akadémii múzických umení (FAMU) a Univerzity Tomáša Baťu (UTB). Projekcie sú verejnosti prístupné, zadarmo.

Ponuka slovenských a českých filmov je bohatá a to čo sa týka žánru, poetiky aj samotnej témy, ktorou sa filmári zaoberajú a dobou, kedy vznikli. V Sydney sú okrem spomínaných študentských filmov, na programe aj celovečerné hrané a dokumentárne filmy: Lída Baarová (Filip Renč 2016), Stanko (Rastislav Boroš, 2016), Rodinný film (Olmo Omerzu, 2015), Hrana (Patrik Lančarič, 2014), Perinbaba (Juraj Jakubisko, 1985), Vojtech (Viktor Csudai, 2015), Teória tigra (Radek Bajgar, 2016) , Stratení v Mníchove (Petr Zelenka, 2015), Ani ve snu! (Petr Oukropec, 2016), Adéla ještě nevečeřela (Oldřich Lipský, 1977), Očami fotografky (Matej Mináč, 2015).

Prvou zastávkou festivalu bol v polovici septembra Melbourne, 7. októbra sa pridala Canberra a po hlavnom meste sú na rade Sydney a Perth. Festival je výnimočnou príležitosťou prezentovať domácu filmovú tvorbu pred austrálskym publikom so záujmom o európske filmy, ako i pre študentov. Divákom pripomenú minulosť a zároveň im priblížia súčasnosť dvoch národov v strednej Európe.

Filmový festival podporuje vzájomné vzťahy medzi Austráliou a Slovenskou a Českou republikou nezáväzným a prirodzeným spôsobom, ktorý ponúka premietanie filmov a organizovanie sprievodných podujatí. Do Austrálie prináša filmy práve spoločnosť ARINA v spolupráci s austrálskou spoločnosťou IKSIMA Films, Slovenským filmovým ústavom, Ministerstvom kultúry, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Českým turizmom, Českým filmovým centrom a Národným filmovým archívom a s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu a Ministerstva kultúry ČR a Ministerstva zahraničia ČR. Nad festivalom prevzal záštitu minister kultúry SR Marek Maďarič, podporil ho aj český režisír Jan Hřebejk.

Všetky informácie o filmoch v programe festivalu nájdete na internetovej stránke: www.iksimafilms.com.au.

Vlani vznikla na Slovensku recipročná udalosť – Aussie Film Fest (AFF) – ktorá umožnila slovenským divákom zoznámiť sa so súčasnou austrálskou kinematografiou. AFF sa koná aj v Prahe.

csff_2016_v6_a3_seda

Zdroj: bARSdobrýchýr