Česko za český éter: Muzikanti sa spojili!

Čeští muzikanti se nebojí veřejnì připojit k iniciativì Česko za Český éter a upozornit tak na žalostný vztah médií k nové domácí tvorbì.

Známí představitelé tuzemské muzikantské a hudební scény se poprvé veřejnì spojili a pokusí se, spolu s mnoha zastánci a příznivci iniciativy, upozornit na absenci zákona o podílu tuzemské tvorby v našich médiích.

Velký krok učinila populární kapela Rybičky 48, která k natáčení klipu k písni „ Rádiová “ ( jejíž text, byť komickou formou, ale výstižnì, popisuje současnou situaci ) přizvala řadu skvìlých a známých osobností, jako je Vašek Bláha ( Divokej Bill ), Zdenìk Petr ( Tři Sestry ), Thomas Lichtag a Richard Scheufler ( Airfare ), Petr Pečený (Doctor PP), Lenny Trčková, Honza Štrup ( Medvìd 009 ), Ota Hereš (Alkehol), Bára Zemanová, Tonda Rauer ( Harlej ), Filip Vlček (Koblížci) nebo Tomáš Polák a Ondra Polák ( O5 a Radeček ). Mnoho dalších osobností podpořilo iniciativu podpisem petice Česko za český éter.

Kuba Ryba ( Rybičky 48 ) : „Za rok objedeme spoustu koncertù a festivalù a s ostatními kapelami se o tomhle problému bavíme. Všichni cítíme, že soudobá česká hudba je z médií vytlačována, přitom je tu spousta zajímavých kapel se silnou fanouškovskou základnou. Ještì horší je situace pro nové kapely, které v podstatì nemají šanci dát o sobì vìdìt, takže namísto podpory, média českou hudbu zabíjí!“

Na zbrusu nový videoklip Rybiček 48 se mùžete tìšit v prosinci tohoto roku.

Svým podpisem mùžete podpořit iniciativu Česko za Český éter i vy: www.petice.o5.cz


ČESKO ZA ČESKÝ ÉTER:
PODPOŘTE svým podpisem DOMÁCÍ KAPELY v ČESKÝCH MÉDIÍCH!

Už jste o tom přemýšleli?

Proč česká rádia hrají dokola ty samé písnì? Proč mají všechny festivaly podobné programy? Proč vidíte v TV pořád stejné interprety?

Buď je to tím, že v Česku nové kapely nejsou, nebo tím, že česká media novou muziku ignorují!

…Česko za český éter

Česko za český éter je iniciativa promotérù, pořadatelù, vydavatelù a hudebníkù, jejímž cílem je vyvolat diskuzi nad současným vztahem českých médií k nové domácí tvorbì.

Časopisy, noviny a televize dávají stále ménì prostoru tuzemské scénì. Je pro nì výhodnìjší, mnohdy dokonce závazné, přejímat materiály ze zahraničních redakcí. Extrémnì vážná je pak situace v českém éteru, kde vìtšinu celoplošných radio stanic koupili zahraniční investoři.

Playlisty radií zcela přehlíží nové české písnì a interprety. Nová kapela tak nemá šanci oslovit širší veřejnost. Proto mùžeme mít pocit, že už deset let se na české scénì „nic nedìje“. Opak je pravdou, talentovaných hudebníkù je mnoho, nìkteří dostanou i šanci od zavedených gramofirem či agentur… Ale česká rádia jejich šanci zabíjí.

Iniciativa Česko za český éter chce upozornit na současný alarmující stav, kdy česká rádia z rùzných dùvodù odmítají hrát nové české písnì.

Jak z toho ven?

Chceme upozornit na problém mizení české tvorby z českých medií a vyvolat veřejnou diskuzi na toto téma. V lepším případì chceme apelovat na ministerstvo kultury a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Na začátku řešení každého problému mùže být politik – zákonodárce. Francie má svùj „národní zákon“ o podílu domácí tvorby v médiích. Jednou z otázek k naší diskuzi je, zda podobné řešení je nutné také v ČR.

https://petice.o5.cz
     

Zdroj: Media Wink
Publikoval: Redakcia GREGI.NET