Ceš si zahrať na Let It Rolle? Máš šancu!

Vyber si téma blízké tvému srdci a namíchej set. Dva nejlepší si zahrají na Take Control stagi, která v pátek hostí Critical Music (Kasra, Spectrasoul, Enei, Dub Phizix) a v sobotu Neosignal (Phace & Misanthrop, Rockwell, Mefjus).

Tvým úkolem není namíchat mix, který bude nejdrsnìjší, nejvydiktovanìjší a s nejrychlejšími mixy ale takový, aby byl nápaditý, s atmosférou a decentnì odstartoval jeden ze dnù festivalu, od 18:00 do 19:00. Je na tobì, jestli bude celý z trackù Critical Music, od zástupcù labelu Neosignal a nebo bude obsahovat i jiné umìlce. Svùj mix koncipuj a pojmenuj podle toho, chceš-li hrát v pátek (Critical Music) a nebo v sobotu (Neosignal).

Kromì hraní na festivalu získají oba vítìzové VIP vstup pro sebe a svùj doprovod a tričko Let It Roll. Předpokládá se, že do soutìže se přihlásí pouze skuteční DJs, kteří už mají zkušenost s vystoupením na akcích a hrají z gramofonù (popř. Serata, Traktor Scratch) a nebo CD playerù. Doufáme v čestnost a profesionalitu soutìžících (toto opravdu není soutìž pro sety namíchané na počítači).
Uzávìrka je 17. června 2012, od kdy začne hlasování na stránkách SETY.cz. Mixy s nejvìtším počtem hlasù a pozitivních komentářù postoupí do dalšího kola, v nìmž porota následnì vybere 2 vítìze.
Více info na www.letitroll.cz

LIR

Zdroj: LiR
Publikoval: Redakcia GREGI.NET