Ceny SOZA: SOZA pripravuje 18. ročník oceňovania slovenských hudobných autorov!

SOZA už po osemnástykrát ocení slovenských hudobných autorov! Slovenský ochranný zväz autorský im slávnostne odovzdá ceny 10. novembra v Divadle Aréna. V atraktívnom galaprograme vystúpia barytonista Martin Babjak, Ján Berky Mrenica a jeho orchester, Juraj Griglák & Company, Robo Grigorov, skupina HEX, dychová hudba Kumpanovi muzikanti, violončelové duo Eugen Prochác a Ján Slávik, či vokálna skupina SKETY z Čiech. Už o dva týždne sa tak dozvieme, kto si odnesie prestížne ocenenie v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika.

Naša hudobná scéna sa opäť dočká reprezentatívneho a prestížneho hudobného ocenenia. Slovenský ochranný zväz autorský už o dva týždne ocení úspešných slovenských skladateľov a textárov. Cenami SOZA chce verejným uznaním podporiť domácich autorov a tvorcov hudobných diel za úspešné pôsobenie  v hudobnom živote a formovanie profilu domácej hudobnej kultúry. Zväz odovzdá ocenenia už 18-ty krát na slávnostnom galavečeri v Divadle Aréna. V exkluzívnom programe vystúpia atraktívni hostia – barytonista Martin Babjak, Ján Berky Mrenica a jeho orchester, Robo Grigorov, skupina HEX, violončelové duo Eugen Prochác a Ján Slávik, vokálny skupina SKETY a mnohí ďalší umelci.

_O0A0399

„Súčasťou žánrovo pestrej dramaturgie podujatia bude dychová hudba v podaní excelentných Kumpanových muzikantov, či skvelý projekt renomovaného kontrabasistu Juraja Grigláka. Vystúpia teda nielen stálice scény domácej populárnej hudby, ale i špičkoví hudobníci z prostredia ľudovej a klasickej hudby, “  uvádza Anton Popovič.

SOZA pripravila galaprogram, ktorý bude reflektovať žánrovú pestrosť hudobného repertoáru, ktorý na Slovensku zastupuje, a pripomenie tiež významné výročie partnerského českého autorské zväzu OSA.

_O0A0510

„SOZA má spoločnú históriu s českou organizáciou kolektívnej správy OSA, ktorá slávila 95.výročie svojho založenia ako aj okrúhle výročie udeľovania Výročných cien OSA. SOZA s OSA spájajú aj aktuálne témy duševného vlastníctva a ochrany autorských práv v medzinárodných súvislostiach,“ dodal Anton Popovič.

Ceny SOZA sa rozdeľujú na štatistické a honorárne. Na rozdiel od hlasovania v hudobných anketách sú štatistické ceny objektívnym obrazom toho,  ktoré hudobné diela v hodnotenom roku dosiahli najvyššiu minutáž za predvádzanie naživo a vo vysielaniach rozhlasu a televízie na území Slovenskej republiky. Honorárne ceny sú vyjadrením uznania za prínos ocenených osobností pre slovenskú hudobnú kultúru, o ich udelení rozhodujú autori zastupujúci rôzne žánre hudby vo Výbor SOZA. Nominácie na ocenenia oznámi SOZA 3. novembra.

_O0A1796

V aktuálnom ročníku udelí SOZA ceny v nasledujúcich kategóriách:

ŠTATISTICKÉ CENY

  • Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
  • Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
  • Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
  • Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového záznamu tvorby slovenských autorov
  • Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov
  • Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

HONORÁRNE CENY

  • Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
  • Zápis do Zlatej knihy SOZA
  • Veľká cena SOZA za celoživotné dielo

Všetky informácie nájdete na stránke www.soza.sk.

Zdroj: Propaganda House s.r.o.
Foto: René Miko