Ceny festivalu Nová dráma / New drama 2014 sú rozdané.

Na záverečnom ceremoniáli jubilejného ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2014 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sa v sobotu večer udelili tri festivalové ceny a ceny súťaže DRÁMA.

Hlavnú pozornosť malo vyhlásenie GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2014, ktorú získala Činohra Slovenského národného divadla za inscenovanie drámy Rechnitz – Anjel skazy v réžii Davida Jařaba. Hra súčasnej rakúskej autorky Elfriede Jelinek vychádza zo skutočnej udalosti a nabáda k zásadnému zamysleniu sa nad kľúčovými udalosťami dejín modernej Európy.

V Bratislave sa v sobotu 17. mája skončil desiaty ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo odovzdávanie troch festivalových cien a cien súťaže Dráma. Vyvrcholením celého podujatia a tiež programovej sekcie Focus Maďarsko bola inscenácia x&y – tlkot srdca maďarsko-francúzskeho súboru Compagnie Pal Frenak.

Prekvapením večera bolo vyhlásenie Ceny študentskej poroty. Účastníci Seminára mladej kritiky pod vedením Jana Kerbra sa vzácne zhodli s hlavnou porotou a cenu udelili tiež Činohre Slovenského národného divadla za inscenáciu Rechnitz – Anjel skazy. Cenu si prebral režisér inscenácie David Jařab a riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla Roman Polák.

Festivalovým divákom, ktorí mali možnosť hlasovať počas celého festivalu, sa najviac páčila inscenácia Kométa v režijnom spracovaní Juraja Nvotu. Na bratislavskom festivale sa s ňou predstavilo Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Cenu bratislavského diváka odovzdala Jana Zednikovičová z Mestského divadla P. O. Hviezdoslava do rúk dramaturgičke Divadla ASTORKA Korzo ´90 Andrei Dömeovej.

Zvláštnu cenu poroty za súhru hereckého kolektívu v inscenácii Svedectvo krvi v réžii Agnieszky Olsten získalo Štátne divadlo Košice. Cenu odovzdala čestná riaditeľka festivalu Zuzana Kronerová umeleckému šéfovi súboru Činohry Štátneho divadla Košice Milanovi Antolovi.

Predseda päťčlennej medzinárodnej poroty Ian Herbert oznámil víťaza ceny GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2014. Cenu získala Činohra Slovenského národného divadla s drámou Rechnitz – Anjel Skazy v réžii Davida Jařaba, ktorý si cenu prebral spolu s riaditeľom Činohry Slovenského národného divadla Romanom Polákom.                   

Súťaž DRÁMA 2013

V slávnostný večer sa udeľovali aj ceny súťažepôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013. Prvú cenu súťaže DRÁMA odovzdala predsedníčka poroty Zuzana Paleníčková Danielovi Hevierovi za textSmrť si vás pridala do svojich kruhov. Víťazom Ceny Činohry Slovenského národného divadla, ktorá v sebe obnáša scénické čítanie v Modrom salóne SND sa stal rovnako textDaniela Heviera Smrť si vás pridala do svojich kruhov.Na druhom miestesa umiestil Pavel Trtílek s textom Bezesná noc.Jana Bodnárová získala za text Snežný vrcholtretie miesto.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodovala odborná porota v zložení Ján Šimko, Zuzana Grečnerová a Peter Pavlac, získala Lenka Čepková za text Až do Ameriky ! Cenu odovzdala šéfdramaturgička Rádia Devín Eva Reiselová.

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2014

Cena bratislavského diváka
Justine de Corte: Kométa
Divadlo ASTORKA Korzo´90 Bratislava
réžia: Juraj Nvota

KOMETA foto - Ctibor Bachraty [1600x1200]

Cena študentskej poroty
Elfriede Jelinek: Rechnitz – Anjel skazy
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
réžia: David Jařab

Rechnitz - Anjel skazy

Zvláštna cena poroty
za súhru hereckého kolektívu
v inscenácii Štátneho divadla Košice
Karol Horák: Svedectvo krvi
réžia: Agnieszka Olsten 

Svedectvo krvi foto - brano konecný2 [1600x1200]

Grand Prix Nová dráma/New Drama 2014
Elfriede Jelinek: Rechnitz – Anjel skazy
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
réžia: David Jařab

Rechnitz - Anjel skazy

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2013
1. miesto: Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov
2. miesto: Pavel Trtílek: Bezesná noc
3. miesto: Jana Bodnárová: Snežný vrchol

Cena Rádia Devín: Lenka Čepková: Až do Ameriky !

Cena Činohry Slovenského národného divadla: Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov

Desiaty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2014 priniesol to najzaujímavejšie spomedzi inscenácií súčasnej drám. Jubilejný ročník festivalu, ktorý od roku 2005 pripravuje Divadelný ústav, sa udomácnil v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, A4 – priestore súčasnej kultúry, Činohre Slovenského národného divadla a v Divadle ASTORKA Korzo ´90.

O tri cenyfestivalu Nová dráma/New Drama 2014 sa uchádzalo 9 inscenácií. Hlavnú cenu za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2014 udelila medzinárodná porota v zložení Ian Herbert (GB), Martin Bernátek (CZ), Romana Maliti (SK), Sanja Nikčević (HR) aSylvia Huszár (HU). Študenti, účastníci kritického seminára, rozhodli o Cene študentskej poroty. Diváci po každom predstavení hlasovali za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodla o inscenácii, ktorá dostala divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.

Okrem súťažnej prehliadky inscenácií bol jeho súčasťou aj bohatý sprievodný program. Tvorili ho inscenované čítania, exteriérová výstava fotografií, prednášky a diskusie s dramatikmi a tvorcami, workshop, kritický seminár, medzinárodnákonferencia aj projekcie filmov.

Program Novej drámy spestrila zahraničná sekcia Focus venovaná maďarskému divadlu. Na doskách Slovenského národného divadla videli diváci inscenáciu Demencia budapeštianskeho Divadla Proton, tvorcom ktorej je režisér Kornél Mundruczó. Záverečný večer odovzdávania cien obohatilo fyzické divadlo x&y – tlkot srdca choreografa Pála Frenáka. Focus doplnila prednáška Theory Event a projekcie filmov.

Festival v číslach
9 domácich inscenácií
2 zahraničné inscenácie
2 inscenované čítania
1 medzinárodná konferencia
1 workshop
4 diskusie s tvorcami a dramaturgmi
1 prednáška Theory Event
1 prezentácia publikácie
1 výstava
3 festivalové ceny
6 divadelných scén

Festival Nová dráma/New Drama 2014 pripravili Divadelný ústav v spolupráci  s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.

Zdroj: Nová dráma / New Drama 2014