Cena Oskára Čepana posúva termín otvorenej výzvy a vyzýva aj umelcov iných národností

Cena Oskára Čepana pozmeňuje v súvislosti s aktuálnym ročníkom štatút a aj z toho dôvodu predlžuje otvorenú výzvu a možnosť prihlasovania sa do projektu do piatka, 8. apríla 2022. K zasielaniu prihlášok chce povzbudiť vizuálnych umelcov/umelkyne nielen slovenských/ké, ale aj iných národností, ktorí/é na Slovensku žijú, pôsobia, alebo tu študovali, rovnako ako aj čerstvých absolventov/absolventky vysokých škôl. Všetky informácie i samotnú možnosť zapojiť sa do projektu ponúka webová stránka oskarcepan.sk. Keďže organizátor sa toho roku z dôvodu vojnových udalostí rozhodol ponechať prvenstvo v cene všetkým umelcom a umelkyniam vybraným medzinárodnou odbornou porotou do finále, odmenu pre laureáta/laureátku si rozdelia rovným dielom. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia po 27. raz. 

Cena je určená slovenským vizuálnym umelcom a umelkyniam, alebo umelcom a umelkyniam rôznych národností, ktorí sa na Slovensku nachádzajú aktuálne, prechodne či natrvalo,“ povedala riaditeľka projektu Lucia Gavulová. “Taktiež by sme radi povzbudili k účasti v projekte aj čerstvých absolventov vysokých škôl.”

Suma 5000 eur, ktorá bola doteraz určená laureátovi/laureátke, bude tohto roku rovnakým dielom rozdelená medzi štyroch vybraných umelcov/umelkyne (vrátane umeleckých dvojíc a skupín, ktoré sa tiež môžu hlásiť) a to takým spôsobom, že sa navýši čiastka na produkciu diela a vznik nového projektu pre každého zúčastneného, pričom organizátor nevyžaduje vyúčtovanie ich použitia. Organizátor i naďalej zabezpečuje náklady spojené s priebehom projektu v jeho jednotlivých fázach. 

„Organizátor z dôvodu aj zmienených procesuálnych zmien, ich zavedenia do štatútu projektu a tiež prípravy etického a morálneho kódexu Ceny Oskára Čepana predlžuje deadline s možnosťou prihlásiť sa do Ceny Oskára Čepana 2022 do 8. apríla 2022. Prvé zasadnutie medzinárodnej poroty sa uskutoční koncom apríla 2022,“ dodala Lucia Gavulová. Prihlasovanie naďalej prebieha cez webovú stránku oskarcepan.sk, kam uchádzač/uchádzačka nahráva tri dokumenty – cv, portfólio a krátky statement k svojej tvorbe.

Zloženie odbornej poroty, rovnako ako oslovenie kurátora/kurátorky výstavy, je aktuálne v jednaní. Mená umelcov/umelkýň, ktorí sa v polovici septembra predstavia výstavou v Kunsthalle Bratislava, budú známe koncom apríla.  

„Po výbere umelcov a umelkýň, ktoré sa uskutoční v apríli, prebehne v máji stretnutie k problematike a zmyslu oceňovania umelcov a umelkýň, či už v rámci Ceny Oskára Čepana, či iných podobných iniciatív. Pôjde o formu panelovej diskusie, na ktorú budú pozvaní relevantní hostia v danom kontexte. Jej dramaturgia je zatiaľ v procese tvorby a bude včas komunikovaná,“ uzavrela Lucia Gavulová.

Aktuálny, v poradí 27. ročník Ceny Oskára Čepana, ostáva v hlavnom meste. Vlani po prvý raz nadviazali organizátori spoluprácu s Kunsthalle Bratislava, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku. V jej výstavných priestoroch sa uskutoční finálová výstava umelcov a umelkýň. 

Rok 2022 je pre Cenu Oskára Čepana okrem iného aj „spájajúcim“ rokom, v zmysle stretnutia sa v ňom štyroch ročníkov naraz. Len koncom februára skončila spoločná výstava minuloročných finalistov a finalistiek, od polovice apríla bude prebiehať komunitný projekt laureátky Ceny Oskára Čepana 2020 Daniely Krajčovej a koncom apríla sa uskutoční séria performatívnych vystúpení  laureáta z roku 2019 Erika Sikoru. Zároveň sa pripravuje vydanie katalógu k Cene Oskára Čepana 2020 a taktiež publikácia k Cene Oskára Čepana 2021 a výstave All In. At Least, a Possibility… . Na jeseň sa uskutoční samostatná výstava laureátky z roku 2018 Emílie Rigovej vo viedenskom mumok-u.


Cena Oskára Čepana
je určená vizuálnym umelcom/umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. 

www.oskarcepan.sk
www.facebook.com/CenaOskaraCepana/
@oskarcepan

Zdroj: TS