Cena Oskára Čepana má tohto roku päť finalistov, medzinárodná odborná porota sa odvoláva na vysokú kvalitu.

Medzinárodná porota zasadala celých deväť hodín a rozhodla, že Cena Oskára Čepana (COČ) bude mať tohto roku až päť finalistov. Odborníci pristupovali k diskusii o výbere zodpovedne, zhodli sa v tom, že chcú dať šancu rozvinúť vybraným finalistom svoj potenciál aj v priebehu nasledujúcich mesiacov, keď budú mať možnosť pracovať na novom výstavnom diele. Z 37 prihlásených vizuálnych umelcov do 40 rokov sa finalistami stávajú: Jan DURINA, Dávid KORONCZI, Milan MAZÚR, Erik SIKORA, Gabriela ZIGOVÁ. Ich výstavu predstaví Východoslovenská galéria v Košiciach, vernisáž bude 8. novembra 2019. Meno laureáta/laureátky ceny bude známe 29. novembra tohto roku.

COČ organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU).

„Vysoká kvalita a rozmanitosť umelcov prihlásených do Ceny Oskára Čepana 2019 bola pre porotu inšpiratívnou výzvou. Rozličné prístupy a postoje tvorcov k umeleckým postupom, diskurzu a mediálnym výstupom vytvorili podmienky pre intenzívny dialóg medzi medzinárodnými a lokálnymi umeleckými tendenciami, ktorých dynamika však porote výberový proces ani trochu nezjednodušila. Prostredníctvom aktivizmu, akademických či iných aktivít umelci reflektujú široký tematický rámec od národných a rodových identít cez politické a osobné hranice až po súčasný vzťah človeka k environmentálnej problematike. S dôrazom na humor, melanchóliu či vznešenosť sa postoj finalistov opiera o výskum, teóriu, svieže mediálne prístupy a štýly. Tie sa spájajú a odhaľujú nové vzrušujúce perspektívy. Príroda ako metafora spoločnosti navyše umožňuje umelcom artikulovať rolu tela – ktoré je prirodzené a sebapotvrdzujúce – v re-transformácii spoločnosti. Jedinečné vízie a štýly, ktoré siahajú od formálneho k indiferentnému predstavujú vitálny a živý náhľad na súčasnú umeleckú produkciu na Slovensku.“

Stretnutie sa konalo 20. mája 2019, na ňom posúdili všetkých prihlásených, z nich vybrali finalistov na základe: portfólia prác za posledné obdobie, autorského stanoviska a životopisu. Z minulého roku v členstve poroty pokračujú Rainer Fuchs (šéfkurátor mumok | museum moderner kunst stiftung ludwig, Viedeň) a Lora Sariaslan (pedagogička na University of Amsterdam, Amsterdam); novými členmi pre obdobie rokov 2019 a 2020 sú: Vjera Borozan (kurátorka, riaditeľka projektu Artyčok TV a pedagogička na Akademii výtvarných umění, Praha), Jaro Varga (vizuálny umelec, Praha, Bratislava), Bartholomew Ryan (nezávislý kurátor, držiteľ MA titulu z Centra kuratoriálnych štúdií na Bard College, Minneapolis, USA).

Opäť sa potvrdil význam medzinárodného zloženia poroty, ktoré vnáša do rozhodovacieho procesu nadhľad v zmysle nezaťaženia lokálnym kontextom a možnosť bezprostredného porovnávania s globálnym vývojom súčasného umenia. Jeden člen poroty je však napriek tomu zakaždým z domáceho prostredia, čo považujeme za rovnako dôležité, dvaja pokračujú z minulého roka – vedia tak porovnať aj kvality opakovane sa hlásiacich umelcov, progres, ktorý u nich zaznamenávajú,“ povedala riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia Lucia Gavulová.

Súčasťou stanoviska poroty sú aj stručné odôvodnenia pri každom z umelcov, ktorý sa týmto stáva finalistom COČ 2019.

Jan DURINA (1988)

V queer reflexii slovenskej krajiny a tela v nej rieši Durina otázky prirodzenosti a toho, ako je skutočnosť tvarovaná telesnosťou, performujúc telo ako vrodené, ale aj indoktrinované a slobodné.

Dávid KORONCZI (1990)

Tvorivo (a spoločensky) aktívny ako vizuálny umelec, grafický dizajnér, vydavateľ, pedagóg, a organizátor predstavuje Koronczi mnohostranné presahy smerom k  otázkam society, ktoré sú síce vo výraze efemérne, no skrývajú silný politický podtón.

Milan MAZÚR (1989)

Dekonštruuje predurčené spoločenské roly. Meditatívnosť a strohosť jeho pohyblivých obrazov prináša nezvyčajné provokatívne napätie.

Erik SIKORA (1986)

S humorom sa zaoberá vážnymi témami, ako sú národná história či environmentálna kríza. Vytvára obsah pre absurdné a kritické čítanie súčasnej spoločnosti a umenia.

Gabriela ZIGOVÁ (1989)

Enigmatickosť, ale aj každodennosť autorkinho diela dávajú tušiť hľadanie sociálnej, ako aj subjektívnej rovnováhy, ktoré si vyžaduje vyrovnávanie sa so súčasnými podmienkami.

Laureáta/laureátku 24. ročníka COČ čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited, finančná odmena vo výške 3 000 eur, samostatná výstava a podpora N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí.

Po prvý raz sa záujemcovia prihlasovali priamo cez nový web projektu www.oskarcepan.sk, na ktorom sa priebežne pracuje. Jej návštevníci sa tak môžu zoznámiť s profilmi finalistov a ich portfóliom.

Zdroj: TS