Carmina Burana zožala úspech.

V nedeľu – 1. decembra o 19.00 hod. rozozvučalo Slovenskú filharmóniu najznámejšie hudobné dielo nemeckého skladateľa Carla Orffa – Carmina Burana. Slávnostný koncert usporiadalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v spolupráci so Slovenskou filharmóniou pri príležitosti dvoch výročí – 20. výročia Bratislavy ako hlavného mesta SR a 10. výročia BKIS ako mestskej organizácie. 

Vypredaná Koncertná sieň Slovenskej filharmónie bola svedkom vynikajúceho hudobné dielo v podaní Speváckeho zboru mesta Bratislavy pod vedením dirigenta Ladislava Holáska, sólistov Opery SND – Jany Bernáthovej (soprán), Ondreja Šalinga (tenor) a Jána Ďurča (barytón), ale aj Petra Kosorína (bicie nástroje) a Marcela Štefka a Tomáša Nemca (klavír).

Návštevníci ocenili skvelé výkony spevákov standing ovation, čo svedčí o tom, že takmer osedmesiatročné dielo je stále aktuálne.

carmina

Carmina Burana – súbor stredovekých náboženských, satirických, moralistických, milostných básní a piesní z 11. – 13. storočia. Z pôvodných latinských, staronemeckých, talianských a starofrancúzskych textov si Orff vybral len dvesto pôvodných textov, ktoré spracoval do svojej najznámejšej skladby. Tú predstavil v roku 1937 vo Frankfurte a ihneď zožala obrovský úspech. Svetového uznania sa dočkala až po druhej svetovej vojne.

Carl Orff v nej zhudobnil texty stredovekých hudobníkov, ktoré sa našli v kláštore Beurum (Buranum – z toho vznikol i názov celej skladby). Forma skladby je určená pre sólové hlasy (soprán, tenor a baryton), zbor a orchester a je rozdelená do šiestich tematických celkov.

Zdroj: BKIS