burningBEATS GALLERY pARTy!

burningBEATS – Letní festivalový seriál, pořádaný v Brnì od roku 2009, zahrnuje celé spektrum kulturních a umìleckých aktivit jihomoravské metropole (hudba, tanec, móda, výtvarné umìní), umožňuje prezentaci novým projektùm, přiváží neznámá jména ze zahraničí a nabourává vyhlášenou letní „nudu v Brnì“.

Jeho výjimečnost spočívá ve všeobjímající dramaturgii a promíchané programové skladbì, ale i v neustálém hledání dalších možností místa konání, což se projevuje i v názvu. burningBEATS již probìhl na ulici (STREET pARTy), ve staré továrnì (FACTORY pARTy), na neorenesanční terase (GARDEN pARTy) a letos probíhá na nádvoří barokního paláce Moravské galerie. Snaží se tím promìňovat vnímání mìsta v očích návštìvníkù a čerpat z unikátní atmosféry daných lokalit. Výjimečný je i svým dnem konání. Pořádá se ve středu, tudíž nekoliduje s termíny žádného velkého festivalu a poskytuje možnost bohatého kulturního vyžití bìhem pracovního týdne.

Cílem je vytvořit otevřené a dynamické místo setkávání všech komunit a fanouškovských skupin v promìnlivém multižánrovém a mezioborovém kulturním prostředí.

burningBEATS GALLERy pARTy letos probíhá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brnì jakožto součást doprovodného programu Bienále grafického designu. Celkem 6 dílù je střídavì zamìřeno na živé koncerty, DJské sety a módu. Celá série je dále doplnìna tanečními vystoupeními, performancí a výstavou.

Nový prvek je soutìž československých diplomantù módního návrhářství New Fashion Contest, která již našla 3. místo (Leo Macenauer) a čeká na vítìze, o nìmž se rozhodne na posledním dílu série (22. srpna) mezi Mirkou Horkou a Liborem Komosným.

Letošní programová inovace je zařazení dvou tanečních battlù do programu. 11.7 se odehraje streetdance battle v krumpu a wacku a 25.7 bude unikátní sexy battle v tanci na tyči.

Poprvé v Česku: Zelazna Brama (PL), DJs Pvre Gold (PL), DJ Artfruit (PL), Renton and the Error Jam (SK)
Poprvé v Brnì: Quota DJs
Debutové vystoupení: Soundtraps (Brno)
Exkluzivní vystoupení: DASH, CRYSTAL AFFAIR, LETTÌL (tanec), Poledance Battle (prod. Pole Decadance Studio) a Streetdance Battle (prod. High Edition)

Program:
13. června
DJ AKA, Panáčik (SK) electro, DASH (tanec), Tereza Damcová (performance)
afterparty: Hausaggregat DJs
27. června
DJ Teo, Panáčik (SK) band, Renton & the Error Jam (SK), NewFashionContest
afterparty: DJ Andrea Fiorino
11. července
DJ dMIT.RY, streetdance battle, DJ Pvre Gold (PL), Timo 4Ghettofest (výstava)
afterparty: Pvre Gold vs. dMIT.RY
25. července
Quota DJs, poledance battle, Zelazna Brama (PL), Oorphane (tanec)
afterparty: Attitudes! DJ set
8. srpna
DJ dMIT.RY, Future Sound of Petržalka (SK), DJ Artfruit (PL, Concrete Cut)
afterparty: Artfruit vs. dMIT.RY
22. srpna
The Jaykobs, Soundtraps, LETTÌL (tanec), New Fashion Contest, CRYSTAL AFFAIR (tanec)
afterparty: DJ Trick

burningBEATS GALLERY pARTy, 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8.2012, začátky v 18.00, vstupné 60/90kč, předprodej Duck Shop (Jánská 9), pokladna MG v Místodržitelském paláci (Moravské nám. 1a). Afterparty café&bar Andìl (Peroutkova 5) od 22.30 do 1.00 v cenì vstupenky.

bb_galleryparty_A3_duck.jpeg

Zdroj: burning
Publikoval: Redakcia GREGI.NET