Bratislavské roky Viktora Šulca!

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Mestským úradom Úvaly pripravil výstavu o divadelnom režisérovi Viktorovi Šulcovi pod názvom Zakladateľ tradície slovenského moderného divadla.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 8. marca 2013 v priestoroch Domu s opatrovateľskou službou v Šulcovom rodnom meste Úvaly v Českej republike.

Návštevníci budú mať možnosť sa prvýkrát stretnúť so Šulcovou  priekopníckou činnosťou v modernej činohernej a opernej réžii v podmienkach bratislavského divadla v rokoch 1932 – 1938. Zachovala sa v podobe fotografií z divadelných inscenácií, kostýmových a scénických návrhov, plagátov či recenzií publikovaných v dobovej tlači.

Výstava približuje najmä Šulcov divadelný život, tvorivé úsilie o harmonický divadelný tvar (Gesammtkunstwerk), zhmotňuje jeho divadelnú ilúziu. Svojím koncipovaním je to predovšetkým výstava o divadle v konkrétnom vývinovom období, ktoré výrazne zasiahlo do formovania slovenského profesionálneho divadla. Spoločným menovateľom výstavy je osamelý bežec Viktor Šulc.

Viktor Šulc patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti divadelnej réžie našich dejín. Po pôsobení v Nemecku a Národnom divadle v Prahe (v roku 1942 zahynul v koncentračnom tábore v Osvienčime) režíroval v rokoch 1932 – 1938 v českej činohre SND, v ktorej pôsobil aj na poste umeleckého šéfa. Tu mal možnosť v plnej miere realizovať svoje predstavy divadla ako politicko-estetickej inštitúcie. Vo svojich réžiách integrálne prepájal výdobytky dobových modernistických prvkov.

Jeho práce môžeme rozdeliť od niekoľkých vývojových stupňov. Medzi jeho najvýznamnejšie réžie patrili inscenácie Shakespearových hier Romeo a Júlia a Sen noci svätojánskej, Čapkových drám Biela nemoc, R.U.R. a Matka alebo Langerovej Periférie a Molièrovho Tartuffa. Okrem činohry režíroval aj niekoľko operných inscenácií a ako prvý v Európe (mimo Ruska) uviedol Šostakovičovu Ruskú Lady Macbeth. Svojou tvorbou formoval novodobé dejiny našej profesionálnej réžie, ktorou ovplyvnil aj ďalšie generácie režisérov reprezentovaných napríklad Jánom Jamnickým či Jozefom Budským.

Kurátorkou výstavy je Katarína Kunová, grafické riešenie a produkciu zabezpečila Viera Burešová.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute