„Bože drahý, bože milý žehnaj, že nám rok šťastlivý“. Aj takýmito slovami nám chcú členovia hudobnej skupiny SOUL zo Starej Ľubovne predstaviť ich novú vianočnú koledu.

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku „Vianoce“, preto sa kapela rozhodla pohladiť dušu poslucháčom pokojnou, harmonickou piesňou.

Napriek obmedzeniam a pandemickému pozastaveniu všetkých kultúrnych a spoločenských akcií ,kapela nahrala v poradí už ich tretiu koledu pod názvom „Štedrý večer“. Po prvotných návrhoch na pieseň sa členovia kapely rozhodli spojiť vlastnú tvorbu s hudobným podkladom už existujúcej ukrajinskej koledy. Text koledy vznikal spojením myšlienok členov kapely, ktorý nakoniec doladil Adam Kollár. Adam už  v minulosti napísal pár textov, ktoré skupina SOUL aj zhudobnila. 

Nežný súzvuk gitarových tónov v kolede zanechal Martin Kaleta, ktorý študuje na hudobnom konzervatóriu hru na klasickú gitaru. Svojou hrou zaujal členov kapely na jednom z ich spoločnom stretnutí, a preto sa Martina rozhodli prizvať k nahrávaniu. Aby to nebolo len o chlapoch a mužských hlasoch kapela oslovila na spoluprácu speváčku Valériu Polčovú, ktorá svojím hlasom piesni dodala nezameniteľné čaro. Valéria už skôr spolupracovala s kapelou na tvorbe ich autorských piesní. Koleda bola nahratá v nahrávacom štúdiu STUDIOMAKY v Starej Ľubovni, v ktorom bol natočený aj video klip k piesni. Kapela SOUL verí, že svojou koledou spríjemni poslucháčom vianočné sviatky a želá, aby v každom dome bolo ľudské šťastie.

Zdroj: TS