Blíži sa uzávierka súťaže Dramaticky mladí 2014.

Už len niekoľko dní  môžu mladí autori posielať svoje dramatické texty do piateho ročníka súťaže Dramaticky mladí. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2014.

Mladí autori so šikovným  perom a hlavou plnou nápadov môžu svoje práce posielať na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“, a zároveň elektronicky na marek.godovic@theatre.sk. K hre treba uviesť kontakt a vek autora alebo autorky.

Súťaž je určená pre študentov základných a stredných škôl, pre všetky deti a mládež do 18 rokov. Prihlásené texty posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Na výhercov čakajú atraktívne ceny. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji v rámci 10. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2014.

Ako podpornú aktivitu súťaže organizuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. V školskom roku 2013/2014 sa konajú v Štúdiu 12 a v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a v Mestskom divadle Žilina. Účastníci dielní pod vedením skúsených lektorov pracujú celý školský rok na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach.

Viac informácií o súťaži a archív predchádzajúcich ročníkov nájdete na: https://www.theatre.sk/sk/aktivity/sutaz-textov-dramaticky-mladi/dramaticky-mladi-2012-2/

Vyhlasovateľom súťaže Dramaticky mladí je Divadelný ústav Bratislava

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute