Blíži sa uzávierka pre projekt EÚ očami drámy / Ódy či frašky?

Ambíciou projektu EÚ očami drámy / Ódy či frašky? je podporiť vznik nových dramatických textov od slovenských dramatikov a dramatičiek a reflektovať obdobie spojené s integráciou a členstvom Slovenska v EÚ. Uzávierka prihlášok je 30. júna 2014.

Do projektu pozývame popredných slovenských dramatikov a dramatičky, aby zachytili čo najviac obrazov a obrázkov z bežného života v Európskej únii: akým spôsobom sa integrácia Slovenska do EÚ ako politické a spoločenské rozhodnutie premietlo do života bežných občanov? Aké pocity to v nich zanechalo? Aké boli predstavy a aká je skutočnosť o spoločnej Európe? Ako konkrétne pôsobia rozhodnutia z Bruselu na občanov? Ide o novodobú byrokratickú mašinériu alebo o snahu vytvoriť funkčný, slobodný a demokratický priestor?

Projekt má naplánovaných niekoľko fáz:
– Prípravná fáza (oslovenie autorov, koordinácia projektu): 17. 5. 2014, uzávierka prihlasovania autorov a autoriek: 30. 6. 2014
– Prvá fáza (písanie hier, koordinačné stretnutia): máj – september 2014
– Druhá fáza (work in progress, prezentácia námetov a rozpísaných verzií): október 2014
– Tretia fáza (verejná čítačka): november – Noc divadiel 2014
– Štvrtá fáza (dopracovanie a odovzdanie hier): december 2014
– Piata fáza (príprava hier na publikovanie, redakčné práce): január – marec 2015
– Šiesta fáza (príprava scénickej verzie): apríl – máj 2015

Prihlaska_do_projektu_Ody_ci_frasky.doc

Rozsah plánovaných hier by mal dodržiavať 20 – 30 normostrán. Scénická verzia vzniknutých hier spojená s diskusiami na tému projektu sa bude prezentovať na divadelných festivaloch a prehliadkach a v slovenských divadlách za účasti autorov. Integrálnou súčasťou projektu je aj realizácia dokumentárneho filmu, ktorý bude vznikať počas projektu a bude zachytávať jeho jednotlivé fázy.

Ody a frasky

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute