BKIS pomôže zrealizovať vaše podujatie. Žiadosti prijíma do konca októbra

Ak plánujete v budúcom roku organizovať kultúrne alebo komunitné podujatie na území hlavného mesta, môžete požiadať Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) o pomoc s jeho realizáciou. Uzávierka aktuálneho kola predkladania žiadostí v systéme Open Call je 31. októbra. Novinkou v ponuke BKIS je poskytnutie priestorov na Bielej 6.

Organizátorky a organizátori podujatí môžu žiadať o podporu v systéme Open Call prostredníctvom formuláru OC1 – Podpora a spolupráca. Stačí, ak majú hotový projekt s jasnou dramaturgiou a realizačným plánom. Mestská organizácia vie zapožičať mobiliár, poskytnúť pódium, ozvučenie, osvetlenie či priestory, ktoré má v správe. Získať tak môžete koncertnú sieň Klarisky s kapacitou 200 sediacich divákov a diváčok alebo po prvýkrát priestory na Bielej 6. Tie sú vhodné pre komornejšie podujatia ako workshopy, diskusie, premietania, literárne čítania či výstavy.

Uzávierka do konca októbra

Žiadosti formuláru OC1 – Podpora a spolupráca môžete podať do 31.10.2023. Aktuálna výzva je určená pre podujatia realizované v období od 1.2. do 31.5.2024 a neskôr, priestory na Bielej ulici sú k dispozícii v období od 1.3. do 31.5.2024. O tom, ktoré projekty získajú podporu, rozhodne do konca novembra 2023 komisia zložená zo zástupkyne BKIS, zástupcu hlavného mesta SR Bratislava a zástupkyne odbornej verejnosti. Všetky schválené žiadosti automaticky získajú aj marketingovú podporu.

Aké projekty majú šancu uspieť

Prioritou otvorenej výzvy BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, rozvoj verejných priestranstiev a vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry na celom území hlavného mesta. Uchádzať sa o podporu môžu jednotlivkyne a jednotlivci, živnostníčky a živnostníci, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne iniciatívy, ale aj komerčné subjekty. Žiadateľky a žiadatelia nemusia mať sídlo v hlavnom meste, dôležité je, aby sa na území mesta konalo ich podujatie. Zvýhodnené budú projekty, ktoré sa konajú v mestských častiach a napĺňajú tak dlhodobú snahu BKIS o decentralizáciu kultúry v hlavnom meste. 

„Našou snahou je podporovať tvorcov a tvorkyne mestskej kultúry, ktoré do hlavného mesta prinášajú rozmanité umelecké alebo spoločenské podujatia,“ hovorí riaditeľka BKIS Katarína Hulíková a dodáva: „Špeciálne by som chcela povzbudiť susedské zoskupenia či rôznorodé komunity pôsobiace v Bratislave, aby neváhali a prihlásili svoj projekt.“ Podujatia by mali byť prístupné pre širokú verejnosť a podporovať hodnoty otvorenej spoločnosti. Bodovanie žiadostí vychádza zo zverejnených hodnotiacich kritérií tak, aby bol zabezpečený transparentný výber najkvalitnejších projektov.

Tanec, hudba aj komunitný trh

Open Call mestská organizácia spustila vo februári 2022 a prostredníctvom formuláru OC1 – Podpora a spolupráca pomohla do dnešného dňa zrealizovať 238 žánrovo rôznorodých podujatí. Pomoc získali napríklad medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, obľúbený komunitný Dobrý trh, festival súčasného tanca Bratislava v pohybe, ale aj menšie podujatia neformálnej iniciatívy Kopec susedov, multižánrový festival Živé Račko či susedská iniciatíva, ktorá každoročne pripravuje Spomienku na Deža.

Všetky dôležité informácie o výzve, formuláre, zoznam dostupnej techniky a mobiliáru, aj celé znenie hodnotiacich kritérií pre prijaté žiadosti nájdete na www.opencall.sk.

Zdroj: TS