Bite the Bullet: krajina, kde ožívají předměty a živá těla tuhnou.

Michal Baror a Amalia Vargas, dvě umělkyně, které se v MeetFactory potkaly v rámci dřívějšího rezidenčního pobytu. Přes rozdílné přístupy a jinou techniku tvorby si obě pohrávají s naším vnímáním reality, zpochybňují jej. Touha po jasné kategorizaci světa naráží na často neuchopitelnou a chaotickou skutečnost. Společnou výstavu Bite the Bullet zahájí ve čtvrtek 25. dubna v rámci Veřejného domu.

Výchozím bodem jejich dialogu je ono podivné znejistění, kdy se skutečnost jeví jistým způsobem, ale při bližším pohledu zjistíme, že je všechno trochu jinak. „Smuteční scénu přeruší siréna policejního auta. Začíná přestřelka. Když kulky provrtají rakev, ze které překvapivě začne vytékat tekutina, zjišťujeme, že v rakvi se nachází alkohol a pohřební vůz míří na party. Zajímá nás tento divný moment, tato transformace – když z rakve v rozporu s naším očekáváním prosakuje tekutina a rakev samotná se tak stává jakoby mrtvým tělem“ přibližují svůj přístup umělkyně na základě úvodní scény filmu Někdo to rád horké (1959), v níž vidíme pohřební vůz převážející rakev, za kterou kráčí pozůstalí. Každá z nich uplatňuje jiný přístup, média, techniky. Přesto když se v roce 2018 potkaly v rámci rezidenčního programu MeetFactory, zjistily, že se jejich zájem o způsob vnímání reality a jeho zpochybňování prolíná.

Izraelská umělkyně Michal Baror v Galerii Kostka vystaví velkoformátové tisky, na kterých si pohrává s pohledem turisty a spojuje náhodné výjevy z pražských ulic s objekty z lokálních muzeí. Jednotlivé obrazy se tak prolínají, přecházejí jeden v druhý, pohybují se, čímž se posouvá nebo mění i jejich význam. Francouzská umělkyně Amalie Vargas naproti tomu pracuje se surovým, často nalezeným materiálem nebo readymade, ze kterých vytváří objekty a instalace. Jedná se o rozdílné předměty reprezentující různé kontexty, spojené dohromady se ale stávají výpovědí kombinující kolektivní příběh s individuální historií, tradicí a masovou kulturou. Pro Galerii Kostka vytvořila asambláž – sloup z antických váz. Při bližším pohledu zjišťujeme, že nejsou tím, čím se jeví být…

Obě umělkyně využívají jiný přístup i jiné médium k tomu, aby se společně podívaly na rozpor mezi vštěpeným vnímáním světa, kde je realita sevřena fixními kategoriemi a hmatatelnou realitou, která je chaotická, erotická, násilná a impulzivní. Spojení fotografického obrazu a objektů vytváří zvláštní krajinu, kde objekty ožívají, zatímco živoucí těla tuhnou. Je to cvičení, jak se dívat na věci – pokus, jak je přestat nazývat jejich jménem bez toho, aby byl smazán i jejich smysl.

Před vernisáží proběhne artist talk s oběma umělkyněmi. Výstava je v Galerii Kostka k vidění do 9. června.

Michal Baror & Amalia Vargas: Bite the Bullet  
Galerie Kostka
26. 4.–9. 6. 2019
Kurátorka: Lucia Kvočáková    
Vernisáž: 25. 4. 2019, 19:00 v rámci akce Veřejný dům

Partnerem výstavy je Velvyslanectví Státu Izrael.

Doprovodný program:
25. 4., 18:30 artist talk

Zroj: MeetFactory