Beseda u Bigbítu: Tento rok uvíta 40 skupín zo 6 krajín!

Dva dny, dvì pódia, na dva tisíce účastníkù a skoro už i ta „dvacítka“ na krku, takový je festival Beseda u Bigbítu řečí čísel. Besedu však především charakterizuje přátelská atmosféra, dùraz na doprovodný program, odvážná dramaturgie a mísení žánrù bez předsudkù. Devatenáctý ročník probìhne 5.–6. srpna 2011 ve slováckém Tasovì.

Hvìzdy minulých ročníkù ladí s identitou multižánrového nekomerčního festivalu

Beseda u Bigbítu je multižánrový festival nepodléhající komerčním tlakùm. Jeho organizace je založena na dobrovolnictví a podpoře především Mezinárodního visegrádského fondu. Tyto faktory umožňují vzniknout hodnotnému kulturnímu zážitku a jedinečné atmosféře festivalu.

Beseda u Bigbítu začínala jako regionální rocková přehlídka a bìhem 18 let existence se přerodila v jeden z dramaturgicky nejzajímavìjších festivalù v ČR. V posledních letech Beseda hostila takové hvìzdy, jako jsou zakladatel britského labelu Ninja Tune DJ Food, finští tvrďáci Waltari či bluesová uskupení z USA Wanda Johnson & Shrimp City Slim Blues Band nebo Frank Morey & His Band.

Mezi nejvìtší hvìzdy zcela jistì patřil francouzský jazzový trumpetista Erik Truffaz, který po svém vystoupení na adresu festivalu řekl: „Tento festival je perfektní. Není tak velký, a tak jsme si byli blízko s lidmi. Byl to pro mì krásný návrat ke kořenùm, atmosféra i lidé byli úžasní…“ K charakterizaci Besedy se dá využít také slov promotéra, hudebníka a herce Prokopa Holoubka: „Moc se mnì líbí areál, jedná se o zásadní místo s dobrou energii. Taky jde ze všeho cítit, že si festival nehraje na to, co není. Líbí se mnì hledání nového, neokoukaného, i za cenu, že se nezavdìčíte. Hravost. Nadhled. Humor. Morava. Pohoda. Osobní přístup.“

Vedle multižánrovosti je pro festival charakteristická dramaturgie vyhýbající se komerčním tlakùm. Beseda u Bigbítu stojí na dobrovolné práci organizátorù z občanského sdružení Žebřiňák a stovky dobrovolníkù, kteří investují energii a čas do udržení tradice festivalu a zvýšení jeho kvality. Festival je organizován z čiré radosti, osvìtových dùvodù a bez komerčních ambicí, díky čemuž se mu daří naplňovat motto Kultura z jiného svìta. „Snažíme se podporovat funkci Besedy jako živého prostoru, ve kterém nic není nemožné, jako místa vzájemného sdílení, přátelské atmosféry a obohacujícího střetu rùzných názorù. Od toho se vždycky odvíjela i dramaturgie, kde žánr jako takový nikdy nehrál zásadní roli,“ doplňuje kurátor hudebního programu a předseda sdružení Žebřiňák Zdenìk Neusar.

Třetím rokem se festival opírá také o podporu Mezinárodního visegrádského fondu, díky nìmuž přináší kvalitní hudbu z Polska, Slovenska a Maďarska. Mezi maďarské zástupce, kteří v Tasovì v posledních ročnících vystoupili, patří balkánská dechovka Besh o droM, nevázaný pop Erik Sumo Band či tamní elektronická jednička Žagar, Polsko zastoupilo rockové trio Plum či triphopové uskupení Oszibarack.

Beseda u Bigbítu se v remízku na úpatí Bílých Karpat u Tasova koná od roku 1992 (od roku 2002 jako dvoudenní festival), podporuje menšinové žánry a vytváření platformy pro konfrontaci talentovaných amatérských hudebníkù se zkušenými muzikanty z celé Evropy. Na dvou festivalových pódiích se každoročnì setkávají kapely bez žánrového omezení, včetnì soudobé opery nebo cimbálky.

Z česko-slovenských kapel se v Tasovì objevili např. Tata Bojs, Polemic, Bluesweiser, Boboš & Frozen Dozen, Peter Lipa, Mňága a Žďorp, Anna K, Psí vojáci, Už jsme doma, Lavagance, Chiki liki tu-a, Vypsaná fixa, -123 min., Jan Budař, Jiří Schmitzer, Vladimír Merta, Václav Koubek a stovky dalších.

Beseda letos uvítá 40 kapel ze 6 zemí

Dramaturgie Besedy u Bigbítu nestaví na známých jménech či jediné hvìzdì, ale namísto toho každoročnì umožňuje divákùm objevit množství kvalitních interpretù v širokém žánrovém zábìru.

Devatenáctá Beseda u Bigbítu uvítá dvì britské kapely svìtoznámého jména. Živelné bluesové uskupení Paul Lamb & the King Snakes vzniklo kolem jednoho z nejlepších evropských hráčù na harmoniku a šlape jim to opravdu skvìle. Elektronickým headlinerem bude duo JazZsTepPa, jež oživuje hypnotické dubstepové rytmy své hudby hrou na bicí a trombón a žánrovì tak sahá až k drum & bassu či jazzu. První uskupení bylo hvìzdou Blues Alive 2009, druhé vloni vyprodalo Akropoli.

Zástupcem písničkářských osobností bude letos Lenka Dusilová s kapelou. Z Čech dále přijede alternativní duo Dva ocenìné žánrovým Andìlem či živelný rockový projekt Romana Holého a Matìje Rupperta Neruda, jehož další členové pochází například z již nehrajících -123 minut (bubeník Miloš Dvořáček a baskytarista Fredrik Janáček). Bývalým členem „Minut“ je také Zdenìk Bína, který na Besedì představí svùj worldgroovový projekt v tandemu s vynikajícím basistou Janem Urbancem.

Slovensko budou zastupovat například Longital, instrumentalisti a hudební hračičkové stále zvučnìjšího jména, či The Uniques, indierock s výrazným vokálem inspirovaný 80. léty. The Uniques jsou hudebními kritiky označováni za nejtalentovanìjší slovenskou kapelu současnosti.

Tradičnì nebudou chybìt interpreti z visegrádského regionu, od našich severních sousedù dorazí neotřelá žánrová smršť D4D, jedna z nejprogresivnìjších polských kapel současnosti, či divoké skáčko Etna Kontrabande, sestávající z osmičlenného ansámblu doplnìného dechovou sekcí. Maďarsko zastoupí trip-hopoví Realistic Crew, kteří předskakovali i Amonu Tobinovi, nebo progrockoví Special Providence, kteří svùj styl označují jako jazzrockmetalturbochill. Obì maďarské kapely přijedou na Besedu představit svùj nový hudební materiál.

Z dalších účinkujících v Tasovì vystoupí také retro punkoví Dead Pope´s Company, novozélandské rockové duo Gerda Blank, nový elektronický projekt Moimira Papalescu Dioda Boy nebo Čokovoko, dìlnice humoru černého jako anýzové vejce. Opìt bude pokračovat unikátní soutìž písničkářù a letos poprvé festival podpoří začínající regionální kapely skrze soutìž Beseda hledá talent.

Kompletní line-up naleznete na www.besedaubigbitu.cz/index.php/program/

19. ročník ve znamení zmìn

Nadcházející ročník je spojen se zmìnami v organizačním týmu festivalu a s vìtším dùrazem na zapojení regionu, včetnì podpory začínajících kapel. Promìnou prošel také vizuál festivalu.

Hlavním tahounem Besedy u Bigbítu byl v uplynulých čtrnácti letech její ředitel a dramaturg Zdenìk Neusar. Beseda se za jeho pùsobení rozrostla na dva dny, přibyla druhá scéna a množství technických vylepšení. Lokální rocková náplň prolnula s českou i zahraniční progresivní hudbou od jazzu po elektroniku. Vznikl tak festival bez žánrových nebo komerčních ohraničení srovnatelný pouze s nìkolika dalšími akcemi v ČR.

Zdenìk Neusar se rozhodl předat kapitánské kormidlo do rukou Tomáše Ševčíka, který od roku 2010 po odchodu Vladana Kondiolky zastával pozici technického ředitele festivalu. Tvorbu hudebního programu Neusar z velké míry delegoval na Kateřinu Janotou, která je na této pozici aktivní už od roku 2008. Zdenìk Neusar ale Besedu u Bigbítu neopouští. Zùstal v roli předsedy sdružení Žebřiňák a jako kurátor nadále dohlíží na kvalitu hudebního programu. „Zamìstnání nebo minimálnì svou pozici v rámci zamìstnání by mìl človìk mìnit každých pìt let a s festivalem je to podobné. Svým zpùsobem jsem dokonce povýšil. Najednou mùžu mít vìtší nadhled a odstup, mùžu práci na dramaturgii vnímat zase jako dobrodružství a ne součást velké dřiny,“ dodává s úsmìvem Neusar.

Tomáš Ševčík popisuje své motivace pro převzetí Besedy u Bigbítu tìmito slovy: „V prvé řadì jsem se ztotožňoval s filozofií festivalu. Druhý dùvod tkvìl v lidech, kteří akci organizují bez nároku na honorář. Pořádat festival je hodnì riziková činnost, ale na druhou stranu přináší obrovskou radost, když se vše povede. Proto to taky dìláme.“

Mediálním partnerem Žebřiňáku a zástupcem festivalu v regionu se stalo občanské sdružení Futra z Horňácka. Díky iniciativì Futer došlo k loňskému setkání organizačního týmu s regionálními diváky, na základì kterého se organizátoři rozhodli uspořádat soutìž regionálních kapel Beseda hledá talent. Festival se za 19 let své existence do jisté míry vzdálil regionální divácké základnì, letos by proto organizátoři rádi ukázali, že na rockové kořeny nezapomnìli. „Letos jsme provedli pár zmìn, které by mìly festival posunout více k divákùm,“ dodává Tomáš Ševčík.

Soutìžní přehlídka Beseda hledá talent, která probìhne 1. a 2. července 2011 ve Strážnici, si klade za cíl podpořit hlavnì mladé začínající kapely z regionu – 4 vítìzné skupiny budou zařazeny do programu letošní Besedy a ta nejlepší vystoupí ve večerním čase na hlavním pódiu. „Na rozvoji kultury v regionu nám velmi záleží od počátkù Besedy a Žebřiňáku a vytvoření prostoru pro šikovné mladé muzikanty z širokého okolí patří k našim letošním prioritám,“ říká k této novince Zdenìk Neusar.

Výrazných zmìn se dočkala rovnìž vizuální tvář festivalu, které nyní vévodí motivy z ptačí říše, a také modernìjší redesign loga.

Doprovodný program opìt posvìtí samotný Apollón

Diváci si opìt budou moci odskočit od hudebního programu a vybrat si z bohaté nabídky toho doprovodného. Již třetí rok bude návštìvníky po celou dobu festivalu nenápadnì provázet bùh Apollón – patron umìní.

V doprovodném umìleckém programu se předvedou: akce ve volném prostoru, performance, malba, fotografie, landarty, hudební stroje – přístroje – akce  (nezávislé na oficiálním hudebním programu festivalu), videoarty, mimická představení, autorská čtení, divadlo atd.

„Cílem programu je nenápadné začlenìní umìleckých akcí do festivalového dìní. Mnohých si ani nevšimnete, jiné vás budou provázet po celou dobu festivalu. Apollón přijde pozdraví vás. Se známými prohodí pár slov. S nìkým dalším se seznámí a pozve ho do svého, pro mnohé tajemného svìta,“ komentuje dramaturg Apollónovy návštìvy Petr Valihrach.

Doprovodný program bude také letos organizován ve spolupráci s Fakultou výtvarných umìní VUT Brno a Nadací Život umìlce.

Žebřiňák a ostatní realizátoři festivalu dìkují za podporu Mezinárodnímu visegrádskému fondu, Nadaci Život umìlce, Rádiu Wave, Radiu_FM, Rádiu Rock Max, Rádiu Jih a všem svým partnerùm a sympatizantùm. Kompletní přehled partnerù festivalu najdete zde:  https://www.besedaubigbitu.cz/index.php/partneri

BUB

Zdroj: Beseda u Bigbítu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET