Beseda u Bigbítu: Multižánrová Beseda u Bigbítu vypukne už budúci víkend!

Stovky nadšených ohlasù a překvapené reakce tìch, kteří do Tasova dorazili poprvé. Malý velký festival, na kterém nic není nemožné. Dnes už trochu zavádìjící název a pestrý program, který uspokojí i nejnáročnìjšího diváka. Taková bude už devatenáctá Beseda u Bigbítu v Tasovì na Slovácku, která se koná 5. a 6. srpna 2011.

Festival v pùvabném Topolovém hájku s výhledem na úpatí Bílých Karpat láká nejen na 40 kapel z 6 zemí, ale také na bohatý doprovodný program. „Všichni hlavní interpreti jsou potvrzení a v avizovaném programu jsme provedli jen minimum zmìn. Návštìvníci se mùžou spolehnout na náš zápal i osobní přístup – a vìřím, že se jim u nás bude opìt líbit,“ říká ředitel festivalu Tomáš Ševčík.

V rámci zázemí se návštìvníci mohou spolehnout na dostatek užitkové vody, parkování i stanování zdarma, sprchy s pitnou vodou na přilehlém fotbalovém hřišti, non-stop úschovnu. Rodičové ocení i vstup dìtí v jejich doprovodu do 13 let zdarma a dìtský koutek partnerského sdružení Futra. Dojet do Tasova se dá také autobusem nebo vlakem do Lipova a odsud kráčet třicet minut pohodlné chùze až do areálu.

Z hudebníkù do Tasova zavítají například angličtí Paul Lamb & the King Snakes a JazZsTepPa, Lenka Dusilová, Dva, Neruda, Zdenìk Bína nebo Čokovoko a s podporou Mezinárodního visegrádského fondu také řada kapel z Polska, Maďarska a Slovenska. Na festivalu se tak objeví slovenští Longital nebo The Uniques, polští Etna Kontrabande nebo maďarští Special Providence a Realistic Crew. Celým tímto programem bude provázet trio nových moderátorù: Alexandr Stankov, Roman Blumaier a Filip Chlud. Doprovodný program Apollónova návštìva, který podpořila Nadace Život umìlce, nabídne už potřetí autorská čtení, instalace, malířské vize, performance, workshopy, pavoučí happening nebo tvorbu mapy opilosti náhodných dobrovolníkù.

Areál tasovského Topolového hájku bude pro návštìvníky zpřístupnìn už od pátečního dopoledne, ale stany bude možné si postavit už bìhem čtvrtečního večera. První kapela na podium nastoupí v pátek v 16.00 hodin a program pobìží s malou přestávkou na odpočinek nepřetržitì až do nedìlního svítání.

Kompletní line-up naleznete na www.besedaubigbitu.cz/index.php/program/

BUB

Zdroj: Beseda u Bigbítu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET