Beseda u Bigbítu: Farby, ľudia a slnečnice!

„Beseda u Bigbítu patří mezi deset nejlepších festivalù v republice co se týče organizace a zázemí pro kapely.“  – manažer skupiny Neruda Robert Rozkurz

Festival Beseda u Bigbítu, který probìhl 5. a 6. srpna 2011 ve slováckém Tasovì, 19. ročníkem opìt prokázal svou životaschopnost. O setrvalé přízni divákù svìdčí 1600 účastníkù a letos festivalu navíc skvìle přálo počasí bez kapky deštì. Od jiných festivalù se Beseda u Bigbítu odlišuje hodnotnou hudební nabídkou a přírodním rázu festivalového areálu Topolového hájku, atmosféra festivalu vzniká rovnìž prací stovky dobře naladìných dobrovolníkù.

„Nejvíc vyvážený festival, jaký jsem kdy zažil. Všechno je tady tak akorát, i počet lidí i počasí i program. Už jsme na Besedì potřetí a jsme šťastní. Dřívìjší ročníky mi přišly rockovìjší, oproti tomu je to letos víc v pohodì a rozmanitìjší – Beseda získala vlastního ducha. Barvy, lidé a slunečnice jsou úplnì úžasné.“  – Daniel Salontay ze skupiny Longital

„Líbí se nám místní atmosféra. Hrálo se skvìle. Jsme tu už podruhé, jeden z mých nejsilnìjších festivalových zážitku byl, když jsme tu vidìli skupinu Jack Jack za svítání. Mùj kamarád sem chodí desátý rok a je to jeho nejoblíbenìjší festival,“  – Honza Kratochvíl ze skupiny Dva.

Příjemným překvapením pátečního programu byla hned druhá kapela, nový pop-jazzový projekt Jindry Holubce Swarm Unit. Festival naplno rozproudily kapely IK Banda a Color Fly, vítìzové soutìže Beseda hledá talent, kterou Beseda u Bigbítu letos poprvé realizovala na podporu především začínajících kapel z regionu. Hvìzdou pátečního večera byla Lenka Dusilová Band, nadšená z reakcí publika i výhledu na lán slunečnic a panorama Bílých Karpat. V nejlepší formì se představili britští bluesmani Paul Lamb and the King Snakes, jejichž lídr patří mezi nejlepší svìtové hráče na foukací harmoniku, polský žánrový mix D4D a britské dubstepové uskupení Jazzsteppa.

Sobotní program zahájilo vystoupení Mužského pìveckého sboru z Velké nad Veličkou. Probìhl 3. ročník unikátní Soutìže písničkářù, v níž hlasováním divákù zvítìzila Nikola Mucha, která jako výherce dostává možnost otevírat 20. ročník festivalu. Celý areál nenápadnými výtvory zaplnil doprovodný interaktivní program Apollónova návštìva. Na pódiu se bìhem dne představili Zdenìk Bína či umìlecké dvojice Longital, Dva a Čokovoko. Hvìzdami večerního programu byly maďarské skupiny Special Providence a Realistic Crew, či české kapely Kill the Dandies a rocková novinka Romana Holého a Matìje Ruperta Neruda.

Ředitel festivalu Tomáš Ševčík své dojmy z probìhlé akce shrnuje takto: „Oceňuji především práci nového týmu včetnì stovky dobrovolníkù. Jejich maximální nasazení, porozumìní, souhra a láska k festivalu jsou dùvodem, proč to všechno dìláme a proč je atmosféra Besedy tak jedinečná.“ Dramaturgynì Kateřina Janotová dodává: „Tuzemské kapely oceňovaly přátelské zázemí, zahraniční interpreti si pochvalovali rodinnou atmosféru a to, že jsou lidi milí a nikdo není agresivní.“

Beseda u Bigbítu je multižánrový festival nepodléhající komerčním tlakùm. Beseda u Bigbítu začínala jako regionální rocková přehlídka a bìhem 18 let existence se přerodila v jeden z dramaturgicky nejzajímavìjších festivalù v ČR. Mezi nejvìtší hvìzdy zcela jistì patřil francouzský jazzový trumpetista Erik Truffaz. Dramaturgie Besedy u Bigbítu nestaví na známých jménech či jediné hvìzdì, ale namísto toho každoročnì umožňuje divákùm objevit množství kvalitních interpretù v širokém žánrovém zábìru.

Organizátoři dìkují za podporu Mezinárodnímu visegrádského fondu a Nadaci Život umìlce.

BUB

Zdroj: Beseda u Bigbítu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET