Benefičný koncert pre zvieratá!

K HC/punkové subkultuře neodmyslitelnì patří určitý etický a ideologický přesah. To, co její interprety odlišuje od vìtšiny více či ménì plytkého mainstreamu, je právì snaha nejen o sdìlení angažovaných myšlenek v textech svých skladeb, ale i o vyvíjení aktivity určitým konstruktivním smìrem.

Hudebníci ze souborù, pùsobících na domácí HC/punkové scénì, které mají k tìmto postojùm blízko, se rozhodli uspořádat v pátek 2. března na strahovské Sedmičce benefiční koncert na podporu organizací, propagujících vegetariánský/veganský životní styl, a hájících práva tìch, kteří se sami bránit nemohou – zvířat. Ať už se jedná o OHZ a jejich boj proti utrpení hospodářských i tzv. „kožešinových“ zvířat, nepřehlédnutelnou oslavu veg. životního stylu Veggie Parade, či silnou propagační a osvìtovou činnost Otevři Oči, všechny tyto organizace (a nejen ty) si zaslouží pozornost a podporu.

Návštìvníci budou moci v rámci koncertu shlédnout vystoupení čtyř kapel. Budou jimi pražští TALES OF ERROR se svým rychlým melodickým HC ve stylu Kill Your Idols či H2O, čerstvá pražská straight edge formace DAYDREAM, drtící old-school hardcore a la Inside Out nebo Outspoken, dále zbrusu nové dìčínsko-pražské seskupení THE GOLEM TRUST, inspirující se alternativnìjším pojetím současné tvrdé muziky (Thrice, Sights & Sounds, Isis, Tool), a večer zakončující mostecká squadra BURNING STEPS, míchající vlivy melodického punk-rocku, hardcore, i dalších hudebních stylù (připomenou např. Propagandhi, None More Black, A Wilhelm Scream atd.) . Mùžete se rozhodnì tìšit na čtyři energická vystoupení pomìrnì neokoukaných hudebních tìles, která mají jak hudebnì, tak textovì co říci.

Cena vstupného bude činit 190,- Kč, přičemž 100 korun z každé zakoupené vstupenky poputuje rovnou zmiňovaným organizacím, stejnì jako veškerý další výdìlek po zaplacení nutných nákladù. Proč nespojit příjemné s užitečným, neužít si koncert čtyř kapel a zároveň tím finančnì i morálnì podpořit celou akci a přispìt na pomoc tìm, kteří ji zoufale potřebují ?

Klub bude pro veřejnost otevřen od 18:45 a končit se bude ve 22 hodin, tedy ideální timing pro páteční večer – doražte a přiveďte i pár kamarádù. Možnost pomoci alespoň částečnì ušetřit třeba jen jedno jediné zvíře dìsivého strádání, a pocit vìdomí, že jste udìlali nìco prospìšného, by mohly pro Vás být dostatečnou motivací.

007
007

Zdroj: Conspiracy,s.r.o
Publikoval: Redakcia GREGI.NET