Baroková noc na hrade

Umenie vyjadrené tónmi prelomu 17. a 18. storočia, pätica hudobných nástrojov a trio mladých umelkýň sú zárukou príjemne stráveného septembrového večera. Podmanivé tóny barokovej hudby sa budú niesť priestormi veľkého hradu v Malých Karpatoch 7. septembra 2013 počas podujatia Baroková noc na hrade.

Večer v znamení barokových klasikov začne o 21.00 hodine v jedinečnej Sale terrene. Diela velikánov svetovej hudobnej literatúry budú interpretované na hoboji, husliach, klavíri, zobcovej a altovej flaute. Do fascinujúceho sveta melódií 17. a 18. storočia ako prvá návštevníkov uvedie Trio sonata od Arcangeliho Corelliho. Ďalej v podaní Zuzany Grejtákovej, Martiny Tomašovičovej a Kataríny Zacharovej odznejú skladby známych klasikov, akými boli: Jean Baptiste Loeillet, Alessandro Marcello, Georg Phillip Telemann, Tomaso Albinoni, Georg Friedrich Händel alebo nezabudnuteľný Antonio Vivaldi či Johann Sebastian Bach.

Zuzana Grejtáková |24| hoboj, zobcová flauta, altová flauta – žije a pôsobí v Trnave, vyštudovala Konzervatórium v Košiciach, je vnučkou dlhoročného koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice, Karola Petrócziho. Ako hobojistka koncertovala do roku 2011 predovšetkým na východnom Slovensku („Zimná harmónia“, „Vianočný koncert v Letohrádku Dardanely“, projekt „Arie Antiche“). Jej prvým sólovým koncertom na Slovensku bol Vianočný koncert pre Trnavu spolu s Trnavským kvartetom v decembri 2011. V júni 2012 vystúpila ako sólistka Trnavského kvarteta v rámci projektu Noc kostolov so skladbami pre zobcovú flautu, v auguste 2012 odohrala úvodný koncert XIII. ročníka medzinárodného festivalu Organové dni v Piešťanoch, na ktorom spolupracovala s renomovaným slovenským organistom Stanislavom Šurinom. V septembri 2012 vystúpila ako sólistka Trnavského kvarteta v Zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika v Trnave na koncerte s názvom POCTA HAYDNOVI, v októbri bola hosťom fenomenálneho českého hudobníka Jířího Stivína na jeho koncerte v Trnave. V júni vystúpila v rámci komorného tria na hrade Červený Kameň a odohrala koncert na 58. Piešťanskom festivale. Momentálne je súčasťou projektu DUETÁ (hoboj a husle) s huslistkou Katarínou Zacharovou a projektu ADAGIO | V tempe 66-76 BPM s klaviristom Milošom Bihárym, ktoré predstavuje slávne „Adagio“ skladby.

Martina Tomašovičová |39| klavír – základné hudobné vzdelanie absolvovala na trnavskej ZUŠ v klavírnej triede Marty Schultzovej. V štúdiu hry na klavíri pokračovala na Konzervatóriu v Bratislave, v klavírnej triede Brigity Starostovej a na Univerzite Komenského v Bratislave v triede popredného slovenského klaviristu a korepetítora prof. Ľudovíta Marcingera. Spolupracovala s významnými slovenskými umelcami, nominantkou na Grammy Luciou Duchoňovou, so Štefanom Kocánom, ktorý pravidelne spieva v Metropolitnej opere v New Yorku a talianskej La Scale, so sopranistkou Miriam Žiarnou, huslistom Patrikom Žigmundom. Pôsobila v Trnavskom komornom orchestri, korepetuje trnavské zbory. V súčasnosti spolupracuje so sólistom opery SND Danielom Čapkovičom. Pedagogicky pôsobila na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, momentálne je učiteľkou hry na klavíri a korepetítorkou na Základnej umeleckej škole v Trnave a korepetítorkou na Súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave.

Katarína Zacharová |36| husle – prekladateľstvo študovala na prestížnych univerzitách vo Francúzsku a v Nórsku. Celú jej profesionálnu kariéru sprevádza láska k hudbe. Dva cykly hry na husliach absolvovala v triede Zuzany Romančíkovej na ZUŠ M. Sch. Trnavského. V štúdiu hry na husliach pokračovala v Nórsku u Judith Röder Thomasgaard, absolventky Berlínskeho konzervatória a neskôr v triede Rolfa Bækkelunda, koncertného majstra Filharmónie v Oslo, na Toneheim folkehøgskole. Okrem iného pôsobila aj v Trnavskom komornom orchestri, v Toneheim kammerorkester a Hedmarken symfoniorkester, bola umeleckou vedúcou Trnavského kvarteta.

Baroková noc na hrade

Zdroj: SNM