Barmanská Formula 1, to je Havana Club Grand Prix 2011!

Co znamená pro motoristický sport Formule 1, pro fotbal Liga mistrù a atletiku Diamantová liga, to je pro barmany Havana Club Grand Prix. Prostì top class, absolutní vrchol, bezkonkurenční pecka, která zaručuje úspìch. A české kolo nejlepší barmanské soutìže svìta se blíží k vyvrcholení. Ve čtvrtek 15. září se uskutečnila kvalifikace a za další dva týdny tj. 29. září probìhne finále v klubu SaSaZu Prague!

Špičkoví barmani, z jejichž umìní jdou oči šejdrem, skvìlá muzika, drinky za babku, hvìzdná porota. Ingredience, které namíchají mejdan roku, party, o které bude mluvit celá Praha ještì o Velikonocích. Buďte 29. září v klubu SaSaZu Prague u toho!

Porotu čeká zatracenì tìžký úkol vybrat z barmanù nejlepší v každé kategorii. I letos se soutìží v takzvané mixologii (tajemství ingrediencí a tvorby koktejlù) a flair bartendingu, což je disciplína, kdy barmani házejí lahve, sklenice a šejkry všude možnì, nesmí jim spadnout na zem a přitom na závìr nabídnout hotový drink.

Do mixologického finále se kvalifikoval: David Andrle, Jan Braniš, Michal Ďuriník, Kateřina Kluchová, Daniel Prokeš a Milan Zaleš. Ve flairovém finále mezi sebou zabojují Václav Abraham, Ondřej Cempírek, Tomáš Prückner, Michal Tìžký, Alexander Timsa a Martin Vogeltanz.

V SaSaZu Prague to bude skutečnì masakr! Dohlédnou na to nejvìtší celebrity barmanských pultù, v jejichž čele bude Peter Dorelli z Velké Británie. Ten umí míchat tak vynikající drinky, že ho královská rodina málem adoptovala za vlastního. Peter byl také oblíbený barman nebožtíka Franka Zappy. Traduje se, že než si pro tohoto rockového velikána přišla zubatá, poslal si pro Petera Dorelliho, aby mu namíchal nìco ostrého na cestu. Na tom, kdo z Čechù nakonec získá tučnou „prize money“ a letenku na svìtové finále Havana Club Grand Prix 2012 na Kubì v Havanì se bude podílet také Nìmec Bastian Heuser, organizátor nejvìtšího barmanského veletrhu v Evropì nebo Ľuboš Rácz, jeden z nejlepších slovenských barmanù, o čem svìdčí i jeho titul Barman roku 2008. Flairová porota se bude skládat z barmanských hvìzd, jakými jsou Vasko Lalic, Tom Sipos, Tomáš Vích, Martin Šrámek, David Neumann nebo Pavel Šíma!

A protože k drinkùm z rumu Havana Club patří skvìlá hudba, nebude chybìt ani v SaSaZu Prague. O kulturu se postarají ústřední postavy domácí hiphopové scény Indy a Wich a Indyho sólový projekt KMBL. Hlavní hvìzdou českého finále Havana Club Grand Prix 2011 ovšem bude fenomenální britský DJ a producent Benji Boko. Vše okoření famózní taneční skupina Tradición, specialisté na tradiční a exotické latinskoamerické tance jako jsou například Salsa (Kuba), nebo Samba (Brazílie), nìkolikanásobný vítìz Prague latin awards. Slovem bude večerem provázet Tomáš Ryšavý aka Pinďa, známý to moderátor vypečených pražských akcí a večírkù. Mixologickou částí provede soutìžící a hosty Zdenìk Kaštánek, jeden z předních českých top barmanù aktuálnì pracující v Londýnì.

Kdo dočetl až sem, musí mít zákonitì do 29. září, než se v 18 hodin otevřou dveře Havana Club Grand Prix 2011, neklidné spaní.

Vstup je zadarmo, Cuba Libre stojí jen 50 korun a Mojito 70,- ☺

www.havanaclub.cz          
https://prague.sasazu.com/cs         
www.phenomen.cz

Havana

Zdroj: Lucie Obranská & team Havana Club Grand Prix
Publikoval: Redakcia GREGI.NET