Baháji na celom svete aj na Slovensku slávia v októbri tohto roku 200. výročie narodenia zakladateľa najmladšieho svetového náboženstva.

Ľudia na celom svete si v októbri pripomínajú 200. výročie narodenia Bahá´u´lláha, zakladateľa bahájskej viery, ktorej princípy humanizmu a jednoty v rôznorodosti ocenili už v minulosti významné svetové osobnosti kultúrneho aj politického života (T.G. Masaryk, L.N. Tolstoj).

Počas víkendu 21. – 22.10. sa budú konať na území Slovenska oslavy vo viacerých mestách. V Bratislave budú oslavy už 19.10. v bahájskom centre, na Sládkovičovej ulici 11, o 18:00 hod, Nasledovať budú oslavy v mestských častiach Dúbravka a Nové mesto.

Ľudia hlásiaci sa k bahájskej viere pochádzajú z viac ako 2000 rôznych národov a etnických skupín a žijú v 235 krajinách a nezávislých teritóriách sveta.

Na Slovensku je bahájska viera oficiálne registrovaným náboženským spoločenstvom od roku 2007.

Bahá´u´lláh, ktorý bol za svoje učenie tvrdo prenasledovaný po celý čas svojho takmer 40-ročného pôsobenia, zomrel v roku 1892 vo vyhnanstve, v dnešnom Izraeli. Izraelská Haifa je dnes sídlom Svetového domu spravodlivosti – volenej inštitúcie a najvyššej správnej rady bahájskej viery. Od roku 1948 sa medzinárodné bahájske spoločenstvo teší uznaniu ako medzinárodná mimovládna organizácia pri OSN.

Bahájske učenie sa dotýka všetkých stránok ľudstva. Jeho prívrženci sú presvedčení o potrebe rozkvetu svetovej spoločnosti, založenej na niektorých základných princípoch, ku ktorým patria odstránenie všetkých foriem predsudkov, rovnoprávnosť mužov a žien, uznanie základnej jednotnosti veľkých svetových náboženstiev, odstránenie extrémov chudoby a bohatstva, a ďalšie.

Baháji veria, že nastal čas rozpoznať, že všetci ľudia sú ako jedna rodina, a je potrebné začať budovať zjednotený svet, ktorý prijíma a oslavuje rozmanitosť svojich národov. Veriaci na celom svete prejavujú oddanosť týmto princípom predovšetkým uskutočňovaním pozitívnych zmien v živote jednotlivcov aj spoločnosti.

Angažovanosť bahájskeho spoločenstva v oblasti sociálneho a ekonomického rozvoja pramení tiež zo Svätých písiem viery, kde sa píše, že všetci ľudia „boli stvorení, aby niesli vpred stále sa rozvíjajúcu civilizáciu“.

Mnohí považujú vznik bahájskeho spoločenstva za presvedčivý dôkaz toho, že ľudstvo sa v celej svojej rôznorodosti môže naučiť žiť a pracovať ako jeden národ v jednej globálnej domovine.

Gratulácie významných osobnosti kultúrneho a spoločenského života je možné nájsť  na webstránke https://bicentenary.bahai.org/public-messages-tributes

Bahájske spoločenstvo v SR, Sládkovičova 11, Bratislava
Webstránka: www.bahai.sk, kontakt : info@bahai.sk

Zdtoj: TS