Babyboom Zuzany Ferenczovej vyšiel v kórejčine.

Divadelný ústav v Bratislave spolupracoval na vydaní unikátnej knihy, ktorou sa v Južnej Kórei prezentujú divadelné hry autorov z krajín V4.

Medzi osamelosťou a intimitou je názov publikácie prezentujúcej krajiny V4 – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Po prvýkrát sa v nej juhokórejskému čitateľovi predstavia štyria divadelní dramatici. Medzi hrami autorov z Vyšehradskej štvorky je aj Babyboom Zuzany Ferenczovej.

V kórejskom preklade spolu s originálom vychádzajú celkovo štyri divadelné hry: Babyboom Zuzany Ferenczovej, Z prachu hvězd Lenky Lagronovej, Burmistrz Małgorzaty Sikorskej-Misczcuk a Banyavirág Csabu Székelyho.

zuzanaFerencovaWEB

Hra Babyboom je príbehom troch žien, ktoré prišli do nemocnice porodiť dieťa, troch mužov, ktorí sú otcami týchto detí, a jednej pôrodnej sestry. Pre všetkých je dieťa prostriedkom na vyriešenie vlastných osobných kríz. Počatie a príchod nového tvora na svet sa tu mení na neurotický obchod s citmi a s pudmi, na úsilie využiť túto hraničnú situáciu pre seba, vydierať toho druhého, zajať ho, vyhrážať sa, útočiť, vzbudiť pocit ľútosti, zničiť ho.

Pri výbere hier a zostavení publikácie spolupracovali štyri divadelné inštitúty – Divadelný ústav v Bratislave, Inštitút umenia v Prahe, Inštitút Adama Mickiewicza vo Varšave a Maďarské divadelné múzeum a inštitút v Budapešti. Úvodné slovo k vydaniu napísala teatrologička Martina Černá z Inštitútu umenia v Prahe.

Vznik publikácie iniciovala kórejská Hankuk University of Foreign Studies a Česká ambasáda v Soule, podporil ho Vyšehradský fond. Vydanie knihy sa realizovalo  v rámci projektu PACE – Performing arts in Central Europe.

Publikáciu si môžete prezrieť v knižnici Divadelného ústavu.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute