Až 72% Slovákov vie, že Košice budú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry!

O tom, že Košice budú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK), vie až 72 % účastníkov dotazníkového prieskumu, ktorý v decembri 2011, počas turné po slovenských mestách (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice) – KULTOUR 2013, uskutočnila nezisková organizácia Košice 2013. Najväčším zdrojom informácií je televízia, online noviny a internet. Najznámejším podujatím z dielne EHMK sa stala Biela noc.

• Až 92 % ľudí je presvedčených, že rok 2013 prinesie Košiciam viac európskych kvalitných podujatí a festivalov a takmer 80 % si myslí, že Košice určite navštívi oveľa viac návštevníkov, a že Košice budú mať zlepšený imidž na Slovensku a zviditeľnia sa aj na mape Európy.
• Prekvapila aj znalosť nových podujatí, ktoré ponúkajú Košice 2013. Najznámejšou udalosťou organizovanou v Košiciach sa hneď po svetoznámom Medzinárodnom maratóne mieru (75%), stal netradičný pouličný festival súčasného umenia Biela noc (37%), multižánrový mestský festival Leto v parku (35%) a takmer 25 % respondentov vie o festivale umenia vo verejnom priestore Use The C!ty.
• Do Košíc by vďaka jedinečným podujatiam neváhalo prísť takmer 68 % opýtaných.
• Viac ako 75 % účastníkov dotazníkového prieskumu má záujem o informácie o projekte, ako aj o pozvánky na atraktívne podujatia v Košiciach.
Dobrovoľníci počas prieskumu oslovili 1050 respondentov z nich 54 % bolo v rozmedzí 15-35 rokov, 30 % v rozmedzí 36 – 55 rokov a 16 % uviedlo 55 a viac rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu Košice 2013, n. o. Dvanástich účastníkov prieskumu sme odmenili šiestimi kolekciami kníh Sándora Máraia z vydavateľstva Kalligram a šiesti šťastlivci získali voľné vstupenky pre dve osoby na podujatia organizované Košice 2013, n. o. Viac informácií nájdete na www.kosice2013.sk v správe z 12.1.2012: Výhercom srdečne blahoželáme!

Zdroj: Košice 2013, n.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET