Autorka Tajných životov Biba Bohinská „odtajnila“, v čom tkvie sila tvorby dobre napísaných postáv-

Hlavná autorka úspešného seriálu RTVS Tajné životy o týraných ženách Biba Bohinská prepájala pri tvorbe scenáru skúsenosti z Individuálnej systemiky so svojím vlastným „tajným životom“.

Uveriteľnosť seriálových postáv stojí na precíznom vybudovaní ich charakterov a práve v tejto oblasti vychádza líderka scenáristov oboch sérií z u nás zatiaľ menej známej psychologickej metódy, ktorá sa okrem iného zaoberá aj skúmaním sily a zraniteľnosti duše. Byť absolventkou scenáristiky je dobrý základ, ale to nie je všetko. Bohinská odporúča pri písaní spolupracovať s odborníkmi, psychológmi, terapeutmi. 

Charaktery postáv som stavala na základe vedomostí z Individuálnej systemiky. Rovnako tak budovanie problémov a ich následné riešenie. Je dôležité vedieť, akú vnútornú osobu má daná postava v sebe, ktorá je v popredí a ktorá potlačená. Postavy tak pôsobia reálne, aj keď sú vymyslené,“ hovorí scenáristka, ktorá pracovala na Tajných životoch I, II viac než päť rokov. Pri tvorbe postáv nevychádza zo skutočných osudov reálnych ľudí, takýto postup je vhodný predovšetkým pre dokumentárny film. Charaktery si vymýšľa a spätne si ich uveriteľnosť a „životaschopnosť“ v kontexte príbehu a témy seriálu overuje cez spomínanú metódu. „Je dobre oslovovať na konzultáciu poradcov, odborníkov, pričom nemusí ísť len a práve o Individuálnu systemiku, je veľa iných metód, ktoré autorom pomôžu dostať sa dostatočne hlboko, aby boli postavy z mäsa a kostí. Na príprave seriálu sme spolupracovali s psychologičkou Barborou Kuchárovou, ktorá nám pomohla nielen znalosťou svojho odboru, ale predovšetkým skúsenosťou z praxe, ktorá bola pre nás neoceniteľná. Rovnako ako pracovníci z azylového domu Brána do života, na čele s riaditeľkou Danielou Gálikovou,“ doplnila scenáristka.

Zároveň aj Bohinská vedie svoj vlastný „tajný život“. Okrem scenáristiky sa venuje Individuálnej systemike. Metódu, ktorá patrí do oblasti Psychológie častí a je akreditovaná v Nemecku, si vyskúšala na sebe samej v procese spoznávania vlastných vnútorných zdrojov. Táto metóda chápe ľudskú psyché ako spoločenstvo mnohých vnútorných zdrojov, ktoré existujú v každom z nás. Jej učiteľmi sú zakladatelia Individuálnej systemiky Artho a Veeta Wittemannovci, ktorí túto metódu vyvinuli z Voice dialógu. V súčasnosti sa mimo písaniu scenárov a dramaturgii venuje klientom, ktorí chcú pracovať s Individuálnou systemikou. „Nejde o terapie, skôr sprevádzame ľudí poznaním a poznávaním svojich vnútorných obyvateľov. Každý z nás môže v sebe nájsť vnútornú ženu, vnútorného muža, vnútorné dieťa, inštinktívny zdroj a spirituálnu sila a ich spoznanie môže výrazne obohatiť náš život,“ vysvetľuje autorka, ktorej detským snom bolo byť Zdenou Frýbovou, spisovateľkou a psychologičkou v jednej osobe.

Spoluscenáristkami seriálu sú Naďa Clontz a Soňa Čermáková Uličná, dramaturgom Roman Brat, režisérom Ján Sebechlebský a seriál by nevznikol bez skúsenej šédramaturgičky RTVS Jany Kákošovej. Na základe úspechov z prvej série seriálu Tajné životy začala verejnoprávna televízia 5. februára 2017 s druhou sériou. Televízny seriál Tajné životy hovorí o tajomstvách skrývaných za múrmi domovov, vine a nevine, nádejách a druhých šanciach žien a detí, ktorí hľadajú nové začiatky v živote za pomoci pracovníkov azylového domu Druhá šanca. Podľa Juraja Kadáša z RTVS seriál pravidelne sleduje v priemere 400-tisíc divákov a v nedeľu večer stabilne patrí k najsledovanejším programom dňa.

Zdro: Zuzana Golianová