Atgumenty za zachovenie amfiteátra odznejú dnes na mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici.

Ústretový krok primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu vo podobe memoranda o spolupráci s neformálnou skupinou ľudí spája(ť_je )umenie chápe táto iniciatíva ako pozitívnu spätnú väzbu. Memorandum ako také predstavuje morálny záväzok, ktorý je pre mladých priekopníkov revitalizácie amfiteátra v Banskej Bystrici tým najcennejším, čo sa mohlo v tejto situácii naskytnúť.

Po májovom mestskom zastupiteľstve (to sa odohralo po podpísaní Memoranda) je však zrejmé, že s myšlienkou revitalizácie amfiteátra stále nie sú stotožnené viaceré poslanecké kluby, hoci jednotliví poslanci sa často vyjadrujú v jeho prospech. Na zastupiteľstve zaznelo množstvo tvrdení, ktoré majú presah do problematiky kultúrnej koncepcie Banskej Bystrice a súčasný amfiteáter v nich zohráva úlohu majetku na odpredaj.

Neformálna skupina ľudí spája(ť_je )umenie práve preto, aby na spomínané tvrdenia mohla reagovať, opätovne vystúpi na utorňajšom zastupiteľstve pred poslancov v rámci slova pre verejnosť. Nesúhlasí s viacerými dezinformáciami, napr. že amfiteáter by v prípade revitalizácie slúžil iba pre úzkoprofilové žánre a pre určitú skupinu ľudí. Ako povedala Juliána Dubovská z ľudí spája(ť_je )umenie: „Je to priestor pre široké spektrum podujatí, kapacitne uspôsobený aj na veľké koncerty a športové prenosy. Areál, v ktorom sa amfiteáter nachádza, by v budúcnosti mohol slúžiť aj ako priestor pre vytvorenie celoročného multikultúrneho centra.“

Spolu s kapacitou amfiteátra sa naskytá aj otázka bezpečnosti, v rámci ktorej doteraz odznelo, že amfiteáter je v dezolátnom stave a pre organizovanie kultúrnych podujatí je priam nebezpečný. „Architekt, ktorý si obzrel areál amfiteátra uznal, že je potrebná rekonštrukcia niektorých zložiek, no tie, ktoré sú potrebné na spustenie jeho bezpečnej prevádzky, sa dajú obnoviť aj v prvej etape revitalizácie,“ hovorí Juraj Havlík, tiež z neformálnej skupiny.

Čo sa týka deficitu celoročného využitia, ktorým poslanci argumentovali zbytočnosť amfiteátra, je samozrejmé, že aj s pohľadu neformálnej skupiny by amfiteáter navždy nemal zostať len sezónnou záležitosťou. „Amfiteáter však môže Mesto predať len raz. A teda, kým sa prehodnotí a pripraví konkrétna predstava celoročnej využitelnosti tohto verejného priestranstva, môže Amfiteáter zatiaľ slúžiť sezónne“, dodal Havlík. V prospech tohto, dočasne sezónneho, kultúrneho stánku hovoria aj amfiteátre z iných miest, kde tamojšie akcie (filmové predstavenia, športové prenosy) dosahujú rekordné čísla návštevnosti.

Juliána Dubovská opisuje aj okolnosti financovania prípadnej revitalizácie: „Je nám jasné, že súčasná finančná situácia kultúre nikde nepraje, a preto sme pripravení hľadať dostupné riešenia prostredníctvom viaczdrojového financovania, ktoré je možné aj bez finančnej podpory Mesta.“ Neformálna skupina ľudí spája(ť_je )umenie má do konca augusta priniesť primátorovi mesta návrh revitalizácie. Ako sami hovoria, idú po ceste, ktorá je veľmi kľukatá, no veľkorysé výzvy si veľmi cenia.

 www.artne.sk/bbamfiteater

Zdroj: Rado Sloboda