Art Film Fest si pripomenie 60. výročie Slovenského filmového ústavu

Tento rok sa medzinárodný filmový festival Art Film Fest, ako dlhoročný partner SFÚ, rozhodol pripraviť špeciálnu programovú sekciu s názvom 60 rokov Slovenského filmového ústavu. Diváci festivalu budú mať jedinečnú príležitosť pozrieť si na filmovom plátne reštaurované filmy velikánov slovenskej kinematografie Karla Plicku, Eduarda Grečnera, Petra Solana, Martina Hollého, Ela Havettu a Viktora Kubala.

Podľa slov generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého: „Do výberu sa dostalo šesť kinematografických diel, ktoré boli digitálne reštaurované v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu medzi rokmi 2016 až 2022. Z nich Prípad pre obhajcu (1964, r. Martin Hollý) mali možnosť vidieť v takejto podobe zatiaľ iba diváci na francúzskom Festivale klasických filmov Lumière v Lyone v roku 2022. Na tomto festivale mali predtým premiéru aj digitálne reštaurované filmy Ľalie poľné (1972, r. Elo Havetta) a Prípad Barnabáš Kos (1964, r. Peter Solan). Každý týždeň sedem dní (1964, r. Eduard Grečner) mal zas v roku 2022 premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame. Filmom Zbojník Jurko (1976) si pripomenieme nestora slovenskej animácie Viktora Kubala, ktorý sa narodil pred 100 rokmi. 

Programová sekcia 60 rokov Slovenského filmového ústavu okrem projekcií slovenských filmových klasík, ponúkne aj sprievodne podujatia. Projekcia digitálne reštaurovaného nemého filmu Karla Plicku, národopisný dokument Po horách, po dolách (1929), bude sprevádzaná živým hudobným sprievodom hudobníkov Davida Kollara a Tomáša Mutinu.

Digitálne zrekonštruovaný film Po horách, po dolách bol prvýkrát takto uvedený na Medzinárodnom festivale nemého filmu v talianskom Pordenone v roku 2022. Vďaka digitálnym technológiám sa jeho obraz podarilo čiastočne zrekonštruovať a divákovi tak po niekoľkých desiatkach rokoch dať možnosť vidieť výsledok porovnateľný s nitrátovou kópiou. Po prvý raz sa takto predstaví aj na Slovensku a ako film bez zvuku bude sprevádzaný živou hudbou Davida Kollara a Tomáša Mutinu,“ dodal Peter Dubecký.

V rámci programovej sekcie prebehne aj slávnostný krst publikácie Rodinné filmové striebro. Publikácia z vydavateľstva SFÚ predstavuje zborník esejí o významných i zabudnutých slovenských filmoch. SFÚ oslovil 60 domácich a zahraničných autorov, estetikov, filozofov, umelcov, filmových historikov či kritikov, príspevky ktorých obsiahnu celé dejiny slovenskej kinematografie. 

Slovenský filmový ústav (SFÚ), jediná príspevková štátna organizácia na Slovensku komplexne zaoberajúca sa slovenskou kinematografiou, si tento rok pripomína 60. výročie svojho založenia.

Počas mnohých rokov svojej existencie sa aktívne venuje uchovávaniu, sprístupňovaniu, prezentácii a skúmaniu umenia pohyblivého obrazu, so zameraním na bohaté filmové dedičstvo Slovenskej republiky. Ako zákonný depozitár slovenských audiovizuálnych diel a ich sprievodných dokumentov od roku 2008, SFÚ nesie zodpovednosť za ochranu a zachovanie týchto dôležitých národných pokladov. SFÚ prezentuje slovenské filmové dedičstvo na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch, venuje sa reštaurovaniu a digitalizácii filmového materiálu a prostredníctvom edičnej a výskumnej činnosti sa podieľa na kontinuitnom vývoji slovenskej filmovej vedy a kritiky.

Zdroj: TS