Aprílové Divadelné skratky v Štúdiu 12.

V rámci projektu Divadelné skratky sa v Štúdiu 12 v Bratislave predstaví Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena.

V utorok 22. apríla 2014  o 19.00 hod. uvidíte v Štúdiu 12  scénické čítanie hier zo súťaže DRÁMA  Šesť autorov hľadá postavy v réžii Júlie Rázusovej. Po predstavení nasleduje  prezentácia  divadla a diskusia.

6Autorov foto Lubo Vojtek

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pripravilo v spolupráci s Divadelným ústavom počas vlastného Slovenského autorského roka 2013 projekt inscenovaného čítania šiestich autorských hier.

Texty finalistov jednotlivých ročníkov súťaže DRÁMA nie sú iba zaujímavou paletou tém blízkych nastupujúcim generáciám, ale predstavujú aj svojráznu, živým jazykom písanú kroniku našej dynamickej doby. Šiesti autori ponúkajú svieži a originálny divadelný pohľad na aktuálny stav novej slovenskej drámy.

6Autorov2 foto Lubo Vojtek

V rôznorodých scénických „klipoch“ v  réžii Júlie Rázusovej nájdete humor, Londýn, omrvinky, spoznáte, kto sú lúzri, kto Edgar Allan Poe, zistíte, ako sa dá zahrať dedina alebo sup.

výber textov a dramaturgia: Ján Chalupka
autori textov:  Zuzana Dzurindová,  Gabriela Alexová, Iveta Horváthová, Michal Ditte, Štefan Timko, Marek Godovič
scéna, kostýmy, úprava textov a réžia: Júlia Rázusová
účinkujú: Michal Ďuriš, Dana Karolová, Iveta Marcineková, Jana Pilzová, Svetlana Sarvašová, Tomáš Mischura, a. h.

Divadelný ústav a Štúdio 12 pokračujú v projekte Divadelné skratky – naširoko o slovenských divadlách. Projekt postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. Od roku 2013 sa v rámci tohto projektu v Bratislave predstavilo Mestské divadlo Žilina, Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova a Divadlo Pôtoň z Bátoviec.

Rezervácia vstupeniek: Tel.: 02 / 204 87 602, e-mail: studio12@theatre.sk

Zdroj: Štúdio 12