Apokalypsa Mayan Code ponúkne 35 vystupujících!

Je to vùbec poprvé, kdy tento event, který probehnì 30.11.2012 v pavilonu P v Brnì, nabídne tak vysoký počet vystupujících umìlcù. Ti se představí v hubebních žánrech techno, hardtechno, house, tech-house a minimal.

Apokalypsa Mayan Code by tak mìla dosáhnout svého dalšího rozvoje, tedy do podoby indoor electronic festivalu s více pódii a rozmanitostí hudebních stylù.

Tento 35 díl bude svou celkovou koncepcí vycházet z Mayské předpovìdi, která dle určitého výkladu očekává konec svìta v takové podobì v jaké jej známe dnes. Aspoň tolik napovídá propracovaný Mayský kalendář jehož závìrečná epocha končí přesnì 21 dnù po Apokalypse.

V současné dobì je Apokalypsa Mayan Code připravena a bìhem 20ti dnù bude kompletnì představena. Přesný termín neuvádíme, ale pečlivì sledujte Facebook Apokalypsa (Official) a server Rave.cz!

Apokalypsa 35 odstartovala předprodej již v roce 2011, kdy vstupenky za 399,- zmizely bìhem 16ti dnù. Nyní jsou v nabídce sítí Ticketportal, Ticketpro a Eventim (CZ, SK) tickety za konečné ceny 499,-, VIP za 999,- a VIP GOLD za 2499,-. Je velmi pravdìpodobnì, že uveřìjnìním celé Apokalypsy, budou standartní vstupenky vyprodány. Následnì se cena bude opìt zvyšovat. Vstupenky mùžete též novì zakoupit přímo na Facebooku Apokalypsy (Official).

Prozatím uveřejnìní umìlci:

Facebook událost akce: https://www.facebook.com/events/322257581171472/

Apokylypsa

Zdroj: Apokalypsa
Publikoval: Redakcia GREGI.NET