Apokalypsa 34 – All Star Game: Posledné info!

Prinášame vám posledné informácia k akcii Apokalypsa 34 – All Star Game, ktorá sa bude konať 25. novembra na brnenskom výstavisku …

PLÁN AKCE – Stáhnìte si kompletní mapu Apokalypsy All Star Game (20mb)

VSTUP NA BRNÌNSKÉ VELETRHY
– pro pìší příchod použijte bránu č. 7
– pro vjezd vozidlem na parkovištì použijte bránu č. 9

PARKOVÁNÍ
– parkování na volné ploše před pavilonem P bude zpoplatnìno brnìnskými veletrhy. Parkovištì je hlídané.
– parkování na ploše VIP je zdarma /je součástí VIP vstupenky z předprodeje/ – prokážete se platnou VIP vstupenkou v místì xx nebo OP pro akreditace


VSTUP DO PAVILONU P – Vstupenky „standart“ (hlavní vstup pavilonu P). Hlavní brána pavilonu P bude rozdìlena na nìkolik koridorù, přičemž každý vás přivede k turniketùm, které zkontrolují pravost vstupenky

DRESSCODE APOKALYPSY = VSTUP ZDARMA – Prvních sto návštìvníkù, kteří berou party vážnì a přijdou ve speciálním hvìzdném dresscode – bílé „rave“ kombinéze s maskou dle designu Apokalypsy – získá vstup zdarma. V takovém „oblečku“ přijďte na hlavní pokladnu, kde se prodávají vstupenky na místì  (koridor 1. viz níže) – pozor, otevírá se v 18:00!!!

VSTUPENKY – koridor 1 – prodej vstupenek na místì & VIP vstupenky v prodeji i na místì.

Poprvé se na Apokalypse budou prodávat na místì také VIP vstupenky. Druhé pódium, pojmenované jako VIP CLUB STAGE, lze dynamicky přizpùsobovat dle počtu prodaných vstupenek, a proto VIP lístek pùjde koupit také na místì – jen  připlatíte. Cena VIP vstupenky na místì bude 1299,-

Samozřejmostí jsou vstupenky “standart” na místì. Cena bude 799,-. Díky možnostem pavilonu P a jeho velké kapacitì se nemusíte bát „tlačenici“, ale pozor, to neznamená, že Apokalypsa ztrácí na oblibì. Naopak, její letošní návštìvnost dosáhne rekordního počtu partypeople.

– koridor 2 – předprodejní vstupenky ze sítì Ticketportal
– koridor 3 – předprodejní vstupenky ze sítì Ticketpro
– koridor 4 – předprodejní vstupenky ze sítí Ticketstream (CZ+ SK), Eventim (CZ+SK)

Z boční strany pavilonu P bude připraven VIP vstup, který bude rozdìlen na 2 následující koridory:
– koridor 5 – předprodejní VIP vstupenky Ticketportal / Ticketpro
– koridor 6 – Ticketstream (CZ+ SK), Eventim (CZ+SK), akreditace novinářù a partnerù akce

Samotné koridory budou označeny. Upozorňujeme na možný výskyt dealerù s lístky z médii, či s falešnými napodobeninami, jejichž pravost až zaručenì ovìří naše turnikety. Neriskujte tak zklamání v podobì zákazu vstupu na akci. Jediné pravé vstupenky zakoupíte v oficiálních předprodejích akce a na naší pokladnì na místì. Podporujte pořadatele, nikoliv zlodìje.

Se vstupenkou VIP a „standart“ není možné opakovanì opouštìt a zpìtnì navštìvovat pavilon P. Pro pobyt na čerstvém vzduchu či kouření doporučujeme navštívit zimní zahradu vpravo od hlavního pódia, kde budou také občerstvovací stánky.

ŠATNY – Velkokapacitní šatny budou umístìny přímo za tribunami hlavního pódia. Díky velikosti pavilonu P tak nebudou vznikat velké fronty a čas strávený krátkým odbavením si už mùžete zpříjemnit poslechem produkce z hlavní stage. Šatny jsou nachystané pro dvojnásobný počet návštìvníkù, než očekáváme. A jejich provoz je od začátku do konce akce.

BEZPEČNOST AKCE – O bezpečnost a hladký prùbìh se bude starat více než 80 provìřených a proškolených osob. Tento personál, označený jako „pořadatelská služba“ je tu pro vás. Zeptejte se proto jeho členù na vše, co chcete k akci vìdìt. Na akci bude také záchranná služba a profesionální zdravotníci. Prosíme o prostudování plánku akce, ať mùžete snadno najít vše, co je pro vás nachystáno. Je to vaše noc a my chceme, abyste si ji užili na maximum.

NOVÁ ZÓNA PRO VŠECHNY NÁVŠTÌVNÍKY – Poprvé na Apokalypse bude povoleno všem návštìvníkùm zajít na galerii pavilonu P, tedy na balkony s barem a výhledem na hlavní stage. Součástí galerie jsou také další toalety.

WC A HYGIENA – Toalety najdete při hlavním vchodì ve vstupní hale, dále přímo v pavilonu P a nyní novì další velkokapacitní toalety najdete i v druhém patře na galerii (u druhého balkonu). Držitelé VIP vstupenek nyní novì využijí toalety u druhého VIP pódia (viz. mapka) Prosíme, udržujte čistotu a pořádek, ať si mùžeme všichni užít akci ke vší spokojenosti. Dìkujeme.

NA AKCI JE ZAKÁZÁNO – Do pavilonu P je zakázáno vnášet: vlastní jídlo a pití, drogy (tvrdé i mìkké), sklo, aerosolové rozprašovače, hole, plechovky, plastové / PET lahve a ostré předmìty, a jakýkoliv jiný předmìt, který by mohl ohrožovat návštìvníky akce. V případì jakýchkoliv komplikací má náš bezpečnostní tým poslední slovo. Oblečení anebo jiné viditelné fyzické znaky na vzhledu, které vyjadřují explicitní politické, sociální hnutí a skupiny, jsou zakázány. Vstup zvířatùm je zakázán.

BARY & OBČERSTVENÍ – Na hlavním pódiu bude celkem 8 bohatì zásobených barù, další bar najdete na galerii. VIP zóna bude mít svùj bar také. Součástí tohoto baru jsou také zdarma pochutiny, jako brambùrky, oříšky, tyčinky atd… Dále mùžete využít 2 koktejlových barù na hlavní ploše, kde najdete mimo jiné také stánky s teplým/studeným jídlem a dalším občerstvením. Samozřejmostí jsou obchùdky s party doplňky, oblečením, či dalšími vychytávkami.

PROPAGACE JINÝCH AKCÍ  – Jakákoliv reklama je zakázána. Návštìvníci nemají oprávnìní distribuovat letáky, plakáty či jiné propagační materiály bìhem akce v prostorách akce a na parkovišti. Pokud chcete zviditelnit nìjakou z vašich akcí, kontaktujte nás na info@pnps.as

HLAVNÍ PÓDIUM – Jeho šíře dosahuje délky 40ti metrù. Samotnou scénu tvoří více než 120m2 AV plochy, na které samozřejmì uvidíte dj intra. Součástí scény je 8 plnobarevných laserù, inteligentní osvìtlení a centrální dekorace, která je napojena na osvìtlení hlavního pódia. Hlavní prioritou pro nás je ozvučení celé akce, a proto na tomto díle Apokalypsy bude nejvyšší řada zvukového systému L‘acoustic a také nejlepší zvukaři. Součástí hlavního pódia jsou také výškové tribuny, sedačky, pivní lavice, či chill-outové sedací pytle.


VIP CLUB STAGE – Vchod do VIP CLUB stage najdete u levé části hlavního pódia, prochází se zde přes speciální nafukovací stìnu. Na VIP pódiu očekávejte rozjetý tech-housový večírek, designové prvky z dekorací a bar. Přes VIP stage se také prochází na “privátní” VIP toalety.

AFTERPARTY APOKALYPSA – Zrovna vám nejede nìjaký spoj domù a nebo jste ve stavu kdy nemùžete řídit? Chcete ještì pokecat s kamarády, které jste tak dlouho nevidìli? Nebo prostì jenom nechcete ještì domù? Proto je tu After Apokalypsy! Klub se nachází 60m od místa činu.

Djs hlavní stage: Toky, Miss Rodez, Nois, Phil Albedo, Skais, Slayer
Djs vedlejší stage : Gat Electra & B.ung, Deep J, Bari, Najgecc, Inerte & Advocaat
Místo: klub Favál, Křižkovského 22

Apokalypsa All Star Game
25.11.2011 | BVV | PAVILON P | BRNO
www.apokalypsa.com

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET