Apokalypsa 34 – All Star Game: Osudové stretnutie Gayle San a Svena Wittekinda!

Dnes si představíme jednu z nejzajímavìjších dvojic současné svìtové taneční scény, která rozvířila vášnivé diskuse na mnoha komunitních serverech i tanečních parties, kde vystoupila. Co je na této dvojici tak zvláštní? Všichni znají Gayle  San a všichni znají Svena Wittekinda, ale nikdo si předem nedokáže představit, jak mùže vypadat společné vystoupení tìchto legend, které se navzájem doplňují jako Jin a Jang.

Jin San – Kariéra Gayle San začala již v 80. letech v jejím rodném mìstì – Singapuru. Odtud se v roce 1988 přesunula do Londýna, kde mìla konečnì šanci naplno ukázat svùj  DJský talent. Britská taneční scéna jí naprosto pohltila a Gayle San si vydobyla respekt jak mezi svými kolegy tak u náročného publika. Veškeré své aktivity smìřovala k hudbì, a proto není divu, že rozjela nìkolik vlastních klubových večerù (např. známý Final Frontier) a neustále se snažila zlepšovat svou techniku mixu ze tří gramofonù. Její originalita spočívala i v tom, že se jako jedna z mála žen primárnì orientovala na nekompromisní UK techno sound. Díky tomu dostala šanci zahrát si v legendárním techno klubu Omen ve Frankfurtu, což jí otevřelo dveře do celého svìta. V roce 2006 se stala šestým nejlepším Djem svìta, jakožto jediná zástupkynì nìžného pohlaví v první desítce. Zároveň byla označena za „nejlepší dámskou techno legendu“. Sama svùj styl popisuje jako smìs funky / hardgroove / techno sound a ve spolupráci s mnoha svìtovými producenty produkuje desky, které v sobì mají neskutečný náboj a jsou mezi DJi velmi žádané.

Jang Wittekind – V roce 1998 začíná Sven Wittekind navštìvovat techno akce, které jej okamžitì uchvátí, a proto již v roce 1999 kupuje své první gramofony, synťáky a snaží se naplno proniknout do svìta techno hudby. První čtyři roky si ujíždí na surovém nìmeckém technu (pozn. v té dobì Gayle San drtí britské kluby masivním UK techno soundem), ale v roce 2003 přichází zlom v jeho kariéře – setkání s Djem Rushem, který jej zasvìtí do tajù hardtechna, které jej okamžitì ohromí. V té dobì Sven zakládá, dnes již velmi úspìšný, label Inflicted, který patří mezi pilíře svìtového hardtechna, stejnì tak jako samotný Witti! Ostatnì kdo by neznal legendární skladby jako Elmo Song nebo Sunstorm. Sven Wittekind se díky boomu hardtechna a YouTube stal jedním z nejznámìjších nìmeckých DJs nové generace. Říkáte si proč kvùli YouTube? Kouknìte sami…

Po tomto incidentu začal Witti přemýšlet jak o sobì tak o svém hudebním vyznání. Hardtechno v jeho životì sice hrálo dùležitou roli, ale klasické pojetí techna bylo jeho srdci vždy bližší, jak postupem času zjistil. Proto od roku 2008 začal do svých setù zapojovat skladby od legend jako jsou Jeff Mills, Chris Liebing, Ben Sims a mimo jiné i Gayle San, s kterou se začal čím dál tím častìji potkávat na rùzných svìtových letištích…

Witteking

Jin a Jang! – V odbavovacích halách mezinárodních letišť spolu strávili mnoho hodin a zjistili, že si navzájem rozumí nejen po profesní ale i lidské stránce. To je pro DJe vždy dobrý předpoklad k vytvoření kvalitního DJského dua. Postupem času se Sven a Gayle začali potkávat ve studiu při komponování společných desek a remixù. Sven kolem roku 2010 definitivnì přechází na techno sound, který sám označuje jako „sick & weird & rough sound“. Tento styl sedí i Gayle San, a proto začínají plánovat své první společné vystoupení, které se uskutečnilo v roce 2010 na festivalu Nature One. Jejich sety jsou propracované a využívají při to nejnovìjší, co současní výrobci DJ vybavení nabízí. Základem jsou 3 laptopy, 2 mixážní pulty Allen Heath (1x Xone 4D + 1x Xone 92 + Midi kontrolery), dále Maschine od Native Instruments a samozřejmì programy Traktor a Ableton Live. Sven Wittekind a Gayle San ve svých společných setech předvádí to co je jim už roky společné – surové a drsné techno, které je pojato neskutečnì zábavnì a rafinovanì!

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET