Apokalypsa 34 – All Star Game: Nastia – Zažívám pri setoch šialenstvo a nič si nepamätám!

Že je východní Evropa pyšná na poklady své taneční scény, dokazuje úspìch talentované DJky jménem Nastia Beauty. Ukrajinská kráska byla dlouholetou tváří obrovského eventu Kazantip. V rozhovoru prozrazuje, že při hraní zažívá nejkrásnìjší pocit. Sdílejte ho společnì s ní na Apokalypse.

Dokázala by sis ještì vzpomenout na své první oblíbené tracky, které jsi hrála úplnì na začátku své DJské kariéry?
Je to už témìř sedm let. Začínala jsem v roce 2005 a ty tracky si určitì pamatuju, co si ale nepamatuju, jsou jejich jména.

Nastia

Co pro tebe znamená Kazantip?
Kazantip je jeden z nejlepších projektù na taneční scénì vùbec. Pro mì je to velmi zvláštní, strávila jsem tam velkou spoustu času a nechala zde velké množství energie. Ta se mi samozřejmì vrátila zpìt, ale nyní jsem se svou prací pro tento projekt již skončila. Každopádnì to místo pořád miluju.

Jaká je podle tebe příčina toho, že na elektronické taneční scénì existuje tak velké množství mužù, ale jen málo žen?
Myslím, že nezáleží na tom, kdo jsi – jestli muž nebo žena. Nejdùležitìjší vìc, která dìlá DJe skutečnì dobrým DJem, je to, co hraješ a zpùsob, jakým to hraješ.

Nastia

Jak pokračuje tvùj další projekt Propaganda?
V současnosti jsem omezila veškeré aktivity kolem Propagandy s výjimkou stejnojmenné rádiové show, kterou stále vysílám. Všechnu energii se teď snažím vkládat do svých samostatných DJských vystoupení.

Jak bys nejlépe popsala svùj oblíbený druh muziky, kterou hráváš?
Hraju víc rùzných stylù, ale nejvíc si užívám svùj minimal. Je docela škoda, že ho mùžu hrát jen nìkdy, třeba když mám šanci hrát na after parties a jsou tam lidé, kteří této muzice rozumìjí. Ale ve skutečnosti na konkrétním stylu vlastnì nezáleží. Nejlíp bych to asi popsala tak, že pokud si skutečnì užívám set a mám velice dobré „spojení“ s lidmi, všechno jde perfektnì. Cítím se ve stavu dočasného šílenství – totálnì šťastná a poté, co dohraju si nic nepamatuju. To je ten nejkrásnìjší pocit!
 

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET