Apokalypsa 34 – All Star Game: Kúzelný ostrov a Mauro Picotton!

Říká se mu “kouzelný ostrov“ anebo také Mekka všech kluberù. Řeč je samozřejmì o španìlském ostrovì Ibiza, který už počátkem 90. let svìtovì proslul díky vysoké koncentraci vìtších či menších klubù a jako místo s nádhernou atmosférou a příjemným podnebím si získal srdce fanouškù elektronické taneční scény.

Ibiza již mnohokrát otevřela svou laskavou náruč nespočtu nezapomenutelných parties a klubových nocí a jednou z osobností, která doslova „mìla prsty“ v pořádání právì takových událostí, je italský DJ, producent a remixér Mauro Picotto. Pravý počátek jeho pùsobení na Ibize však musíme hledat jinde. Přenesme se nyní do roku 2002 a pohlédnìme až za Atlantik, do amerického mìsta Miami.

Zde se v té dobì již pravidelnì koná Winter Music Conference, celosvìtovì uznávaná „dílna“ DJs a producentù z oblasti elektronické hudby. A jedním z účastníkù je i Mauro Picotto, známý také jako Mr. Lizard, jenž právì v Miami zakládá koncept klubové noci Meganite. Jde mu především o čistou, surovou a ničím nespoutanou taneční energii a právì díky tomu si Meganite okamžitì získává nadšené fanoušky. Zbývá jen jeden krok: přenést tuto party na Ibizu.

Mauro Picotto

V roce 2004 Mauro Picotto transformuje super klub Privilege v jedno z nejžhavìjších dìjišť techno parties na ostrovì. Meganite právì přistála na Ibize. Bìhem následujících nìkolika let zde získávají rezidenturu jména jako Adam Beyer, Chris Liebing, Marco Carola či Misstress Barbara. Mauro Picotto je však žádán i jinde.

O jeho mistrovsky namíchané sety sršící nezamìnitelným groovem stojí také další vìhlasné kluby na Ibize: Eden, Space a další. A jejich zájem nepolevuje ani o nìkolik let pozdìji, například v letošní sezónì hrál ve jmenovaných klubech hned nìkolikrát. Mauro přitom nemá problém odletìt z Ibizy za hraním třeba rovnou do Tokia.

Ačkoliv je Privilege Maurovým „mateřským“ klubem, kde má jeho Meganite stále své místo, sám umìlec přiznává, že klub Space na Ibize je pro nìj nìco jako Brno – oplývá neskutečnou energií a vždy se mu tam dobře hraje, neboť cítí, že lidé jeho hudbu vnímají přesnì tak, jak si vždy přál – nadšenì tancují až do roztrhání tìla.

Zda se jeho slova potvrdí, mùžete rozhodnout také Vy! Ukažte na blížící se party Apokalypsa Maurovi, že i on je Vaší hvìzdou! Italský DJ č.1 přijede 25. listopadu do Brna, aby zahrál set „jako za starých časù“ – plný výbušného techna, kapky trance i starého dobrého elektra.

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET