Apokalypsa 34 – All Star Game: Joseph Capriati – Poklad z Neapola!

DJ a producent s vlastním nezamìnitelným stylem. Zpod jeho rukou vychází přímočarý sound nabitý energií. Ač se teprve blíží jeho pìtadvacáté narozeniny, pravidelnì hrává v nejvyhlášenìjších svìtových klubech a jeho desky svornì respektují nejvìtší esa technoscény. Nezbývá než zjistit, co je tento rodák z Neapole zač.

Už začátek letošního roku byl pro Josepha Capriatiho ve znamení splnìných cílù. Vždyť za loňský rok dosáhl na pozici jednoho z nejtalentovanìjších techno producentù na svìtì. Ve svých třiadvaceti letech, přesnì tři roky po svém debutu na taneční scénì, mohl zremixovat slavnou pecku Adama Beyera „Remainings III“ či vytvořit novou verzi legendárního tracku „Slice“ od Joey Beltrama. Sny mnoha mladých aktivních producentù leží Capriatimu u nohou a scéna v italském Neapoli se mùže pochlubit dalším z řady uznávaných jmen.

Joseph Capriatiho

Label Drumcode patří ke značkám, které mnozí známí producenti berou za metu, jíž ne všichni dosáhnou. Capriati vydal na Drumcode 7trackové EP „Gashouder“ následované dalším počinem. Stejnì tak na labelu Richie Hawtina Plus 8 najdeme Capriatiho podpis – v kooperaci s Paco Osunou zde vyšel release s názvem „Wope“. Ale nepředbíhejme.

Joseph Capriati se narodil a vyrostl v jižní Itálii ve mìstì Caserta vzdáleném ani ne 30 kilometrù od Neapole. Jeho hudební stravu tvořil v dobì dìtství a dospívání především hip hop a klasický house. Učarovali mu Masters At Work, Todd Cherry a další. Již ve vìku jedenácti let Capriati zakoupil svou první DJ konzoli, aby mohl přátelùm hrát v garážích ve volném čase po škole. Ještì ani nebyl ve vìku, kdy mohl navštívit první party v klubu a jeho hudební vývoj naplno ovlivnilo techno. Byl to zlomový okamžik, který Capriatimu otevřel dveře do svìta, ve kterém se dnes nachází.

„Pamatuji si, kdy jsem poprvé slyšel techno. Bylo to v Old River parku v Neapoli v roce 2003. Na dvanáctihodinové party tehdy hráli Dave Clarke, Billy Nasty a Rino Cerrone. Byl jsem totálnì unešen tím zvukem a nìco v mé mysli se hnulo.“ vzpomíná Capriati na své začátky. Inspirován a nabit mladickou energií se pouští do produkce prvních skladeb. O tři roky pozdìji již nejvlivnìjší labely neapolské scény posílají do svìta jeho skladby C’est La Vie a Microbiotik. V tomto momentì italské techno i celý svìt poznává novou nadanou krev. Roku 2007 hraje Capriati na slavné události The Golden Gate pro 5000 lidí, neohlíží se a roztahuje křídla k turné po celé Evropì. Následuje jižní Amerika, Japonsko, USA a další zemì.

Klíčem Capriatiho úspìchu je kromì nesporného obrovského talentu také cílevìdomost, profesionalita a samozřejmì obrovská vášeň k taneční hudbì. Sám k tomu říká: „Chci každý den tvořit nebo hrát. Je to nejdùležitìjší vìc v mém životì. Kdykoliv jsem ve studiu nebo na pódiu, cítím se odpojený od svìta a naopak vstupuji do další dimenze, kde existuje pouze hudba, lidé a já. Mùže mi být špatnì nebo mám náladu pod psa, jakmile ale hraju, na všechno hned zapomenu a to mi pomáhá najít opìt štìstí. Dívat se na tancující lidi, kteří následují mùj hudební výlet, je úžasná vìc. Pro mì neexistuje nic lepšího.“


Budoucnost Josepha Capriatiho je jednoduchá. Bude dál dìlat se stejným zapálením to, co miluje a my se mùžeme tìšit na další energické techno pecky, které ho díky své osobitosti udìlaly slavným. Své umìní přijede předvést také do Česka. Poznejte sami respektovanou tvář, která má našlápnuto stát se živou legendou.

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET