Apokalypsa 34 – All Star Game: Gayle San & Sven Wittekind – Po Nature One mieria na Apokalypsu!

Oba se vám už v minulosti na Apokalypsách představili a oba se tìší vaší velké oblibì, proto se do České republiky pravidelnì vrací. 25. listopadu se vám ale na Apokalypse All Star Game vùbec poprvé u nás ukážou tak, jak je ještì neznáte – Gayle San & Sven Wittekind ve společném back2back setu. Jak vùbec k nápadu na společné hraní přišli a jak se tìší na návrat na Apokalypsu si přečtìte v následujícím rozhovoru.

Ahoj Gayle, ahoj Svene, díky za poskytnutí rozhovoru. Moje první otázka bude obvyklá – jak se máte, co je u vás nového a na čem momentálnì pracujete?
Gayle: Ahoj, mám se fajn, i když jsem po pracovní stránce poslední dobou fakt vytížená… Rozjíždím svùj nový label GSR (Gayle San Recordings), a to mi teď zabere opravdu všechen čas – kromì vystupování samozřejmì. Připravuju seznam prvních releasù, které na labelu vyjdou, také plánuju na podzim rozjet sérii GSR label parties. Kromì toho teď také dìlám na nìkolika remixech.
Sven: Ahoj, já momentálnì trávím hodnì času ve studiu, kde chystám nìjaké novinky a také se zamìřuji na svùj vlastní label, chci ještì tento rok vydat pár trackù…

A jak jste si užili uplynulé léto? Bylo čistì pracovní, nebo jste i odpočívali a nabírali síly na nadcházející party? A na jakých zajímavých akcích vás mohli v létì fanoušci slyšet?
Gayle: Já si toto léto dala trochu oddych, i když to neznamená, že bych na dva mìsíce povìsila sluchátka „na hřebík“. Hrála jsem třeba na Awakenings festivalu v Holandsku, na Ruhr In Love , na festivalu The Resonance v Itálii… Zkrátka léto pro mì nebylo hektické, za což jsem ráda, čas jsem totiž využila k renovaci domu, stihla jsem i krátkou dovolenou, samozřejmì jsem taky pracovala ve studiu… Za to na podzim mì čeká, stejnì jako každý rok, náročné období , tak jsem ráda, že jsem to v létì s prací nepřehánìla☺
Sven: Jak už jsem zmínil výše, zamìřuju se teď hodnì na studiovou práci, protože prvních 6 mìsícù v tomto roce jsem mìl tolik hraní, že na nìjaké novinky z mé „dílny“ prostì nebyl čas. Ale samozřejmì i v létì jsem hrál na nìkolika skvìlých akcích – sám i back2back s Gayle.

25. listopadu vystoupíte ve společné setu na Apokalypse All Star Game. Oba jste už na této party hráli – jak na ni vzpomínáte?
Gayle: Je to skvìle zorganizovaný event, jsem moc ráda, že se na tuto akci vracím, i když do nových prostor – na které jsem moc zvìdavá! Vaši partypeople jsou úžasní, jsou tak otevření všem hudebním novinkám a umí si mejdan prostì dokonale užít. Takže nezbývá než říct, že už se 25. listopadu nemùžu dočkat!
Sven: Já se vším, co Gayle výše zmínila, absolutnì souhlasím!

České publikum na vaše vystoupení také jistì rádo vzpomíná a o to víc je bude zajímat novinka, se kterou se letos na Apokalypse přestavíte – kterou je váš back2back set. Prozraďte nám, jak vznikl nápad, že budete hrát spolu?
Gayle, Sven: Trávili jsme nìjaký čas ve studiu, chystali jsme nìjaké nové tracky a remixy. V jedné přestávce jsme si pak zkusili čerstvé novinky zahrát a zjistili jsme, že se skvìle doplňujeme a že si za dj pultem rozumíme. Tak jsme si řekli – proč nezkusit back2back project?


A jak dlouho se vlastnì znáte? Pamatujete si, kde jste se poprvé potkali?
Gayle, Sven: Známe se už asi 8 let. Často jsme se potkávali na stejných akcích, postupem času jsme spolu začali dìlat i ve studiu. Ale kde jsme se poprvé potkali? Hmmm, tak na to už si fakt nevzpomeneme…:)

Na jaké akci jste vùbec poprvé svùj back2back set představili?
Gayle, Sven: V roce 2010 na Nature One v Nìmecku.

Jak probíhá vaše příprava na společné vystoupení? Musíš třeba dopředu znát, jaké tracky chce Gayle/Sven hrát?
Gayle: Spíš si před hraním řekneme, jakým smìrem chceme set ubírat, co za techniku budeme používat… Co se týká volby trackù, řekla bych, že už se zkrátka dobře známe, víme, co ten druhý obvykle hraje. Známe navzájem i naše solo vystoupení, takže se vìtšinou nenecháme tím druhým nijak vyvést z míry.
Sven: Jasnì, navíc chceme, aby naše vystoupení bylo spontánní, ne nijak dopředu připravené a naplánované.


Zpátky ke zmínìné technice – co tedy přesnì používáte?
Gayle, Sven: 3 laptopy, 2 Allen Heath Mixy (1 Xone 4D + 1 Xone 92 + Midi kontrolery), dále NI Maschine plus Ableton…


Jak byste vy, ze svého pohledu, popsali vaši hudbu? Čím je podle vás jedinečná?
Gayle: Já jsem stále vìrná technu a tak to i zùstane. Myslím, že ti, kteří znají mùj styl ví, co ode mne čekat. Pumping, groovy, dark, drummy…to je mùj sound.
Sven: Já bych svùj styl popsal takto: „Sick Weird Rough Techno“.


A poslední otázka – jak byste pozvali fanoušky na vaše české premiérové back2back vystoupení na Apokalypse?
Gayle, Sven: Vìříme, že vám naším setem vyrazíme dech! Určitì si proto Apokalypsu nenechejte ujít, přišli by jste o ten nejlepší mejdan!

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET