Apokalypsa 34 – All Star Game: Gayle San – Miluju nové fígle!

Charismatická DJka a producentka pùvodem ze Singapuru dokáže očarovat každého svým specifickým osobním kouzlem a samozřejmì také kvalitní techno music, které se naplno vìnuje už úctyhodnou řádku let. Její odpovìdi na pìt otázek vám například poodhalí, jak se v soukromí dobíjí či jaká hudba dokáže nejlépe vyjádřit její pocity.

Ahoj Gayle San, co je pro tebe nejlepší zpùsob, jak si dobít baterky?
Ahoj. Hodnì se vìnuji sportu a také fitness. To je pro mì hlavní zpùsob, jak se dobíjet. A jeden z mých oblíbených sportù je skydiving – let volným pádem. I když je to vysoce adrenalinový a extrémní sport, cítím se šílenì nabitá energií po skoku z letadla ve výšce 4000 metrù :).

Gayle Sun

Kolik vinylových desek jsi za svou kariéru rozbila?
Hmmm, abych byla upřímná, v dobách, kdy jsem hrávala z vinylù, jsem se o nì velice pečlivì starala. Možná tak jednu, když jsem je házela do davu jako dárek. Ale abych je rozbíjela jen tak, to ne, nikdy!

Jaká hudba je pro tebe nejlepší k vyjádření svých pocitù?
Když se potřebuju oprostit od práce ve studiu a relaxovat, poslouchám nejvíce jazz či bosanovu. U toho si perfektnì odpočinu a zároveň cítím, jak tahle hudba přesnì vyjadřuje, co v tu chvíli cítím.

Kdy máš pocit, že se právì učíš nové triky?
Miluju, když se mùžu učit nové fígle! Ať už se jedná o zvládnutí lepšího letu v oblacích bìhem skydivingu nebo učení se nového software ve studiu, ovládání plug-inù, nových zkratek pro dosažení dobrých výsledkù masteringu – to je přesnì ono! Nenávidím nevìdìt nic. Vždy musím mít aspoň nìjaké “know how”. Takže pokud jde o to, kdy se učím nové triky, odpovìď zní: neustále!


Kdo bude “vítìzem” klání Gayle San vs. Sven Wittekind? :)
Toto back2back uskupení je vedlejším projektem Svena a mì. Jedná se o představení toho nejlepšího, co máme v DJských kufrech, ale rozumím, jak to myslíš. Není to sice zápas mezi dvìma DJs, ale vítìze mít bude. Budou to všichni lidé, kteří přijdou na Apokalypsu a budou si nás perfektnì užívat!

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET