Apokalypsa 34 – All Star Game: Alex TB – Vďaka hudbe môžem cestovať po celom svete!

Alex Alberto da Silva Rodrigues alias Alex TB patří v současnosti mezi nejproduktivnìjší lidi na svìtové hardtechno scénì. Brazilská krev, která mu koluje v žilách, dodává jeho hudbì neskutečné množství etanolu a to jak za DJským pultem tak ve studiu při skládání nových skladeb. O pùvodu jeho přezdívky, vzpomínkách na Českou republiku i o jeho vizáži se dozvíte více v následujícím rozhovoru.

Alex TB

V České republice už jsi jednou hrál a to před dvìma lety na Summer of Love. Jaké byly tvoje pocity před a po hraní?
Ten pocit před hraním byl čímsi zvláštní, protože nikdy předtím jsem ani nepomyslel na to, že bych se nìkdy mohl podívat do zemì jako je Česká republika. Díky hudbì se mi to však povedlo a jsem šťastný, že tak mohu cestovat po celém svìtì. Celé hraní pro mì byla jedna velká zkušenost a musím přiznat, že Česko se vrylo do mého srdce. Vracel jsem se od vás velmi spokojený a šťastný. Lidé jsou skutečnì přátelští, s úsmìvem na tváři a opravdu si umí užít pořádnou hudbu. To je skvìlá kombinace!


Evidentnì jsi velkým fandou tetování. Jaký je tvùj oblíbený styl a co tvá tetování vyjadřují?
Mým oblíbeným stylem je „new school“, protože vychází z kultury grafity a je velmi barevný. Osobní význam má pro mì však jen jedno tetování a to je sedmička na mé noze. Je to moje šťastné číslo! Ostatní kérky jsou jen na okrasu a popravdì hodnì si ujíždím právì na barvách.

Alex TB

Není mi úplnì jasné, jak je to s tvou přezdívkou Terror Brain a zkratkou TB… Mohl bys nám to trochu vysvìtlit?
Je to trošku složitìjší, to máš pravdu, Nejdříve jsem si začal říkat TB podle legendárního synťáku Roland TB303. Zpočátku jsem hrál všechny druhy techna, ale o trochu víc jsem se soustředil na acid techno a po čtyřech letech jsem začal vyhledávat drsnìjší formy techna a nakonec jsem se rozhodl hrát pouze hardtechno. Najednou jsem dal zkratce TB, která pùvodnì odkazovala na acidové prvky, nový rozmìr, a proto jsem vymyslel jméno Terror Brain, které je naopak zamìřeno primárnì na hardtechno

Brazilští DJové jsou známí svou vytříbenou technikou mixu a mixáky využívají vždy naplno. Všimnul jsem si toho i při tvém hraní. Máš nìjaký svùj oblíbený efekt, který při setech rád používáš?
Mám rád všechny efekty, protože jsou pro mì doslova hřištìm, haha.Jeden je však mým opravdovým favoritem a to je delay, díky kterému mohu opakovat a hrát si s beaty, což dodává setu opravdovou šťávu! (pozn. pokud jste posledním řádkùm moc nerozumìli, zkuste se podívat na toto video:

Co nového chystá vydat Alex TB jako producent?
Již brzy vyjde spousta novinek a to jak na vinylu tak v digitální podobì. Digitálnì vyjde EP pro Audicode a remix pro Pet Duo. Na vinylech bude úroda štìdřejší, takže se tìšte na remixy pro Technopride 10, Cannibal Society, Domestc Violence, Hardtechno Maffia a mnoho dalších.


Jak velké jsou tunely, které máš v uších?
3,4 cm… yeah… vím, že jsou malé :-P

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET