Apokalypsa 34 – All Star Game: Alex TB a Buchecha – Teror Vášho mozgu!

Dnes si posvítíme na dva Brazilce, kteří udávají smìr současnému hardtechnu a ačkoli jsou již dnes známí po celém svìtì, je jasné, že díky jejich pracovitosti je jejich kariéra, ať už sólová tak společná, teprve na začátku. Řeč je o Alexi Albertovi, kterého znáte spíše pod přezdívkou Alex TB a Andersonovi Carvalho a.k.a. Buchecha.

Nejdříve si představíme mladšího z tohoto jihoamerického dua a tím je Buchecha, který se narodil v roce 1984 v São Paulu. Tou dobou už se malý Alex prohánìl s kopačákem na plácku za domem a po večerech poslouchal housové desky, které mu domù nosil jeho otec, který byl mimochodem také DJ. Dvanáct let poté by stále málokdo tušil, že tihle dva kluci budou jednoho dne podobnì ostrou dvojicí jako jejich krajané Pet Duo. Zatímco Alex TB si začíná osvojovat gramce a vystupuje na prvních free parties, Buchecha objevuje kouzlo hardrocku a metalu a rozhodne se, že se naučí pár akordù na elektrickou kytaru. Netrvalo dlouho a Buchecha se stal členem rockové kapely, která na nìj nedala dopustit. S postupem času však Anderson začal zjišťovat, že jeho srdci je bližší hudba s prvky synťákù, a proto se začal vydávat na mejdany, kde diktovali tempo pouze DJové, což ho okouzlilo a mimo jiné také zapříčinilo to, že na jeho kytaru se doma v koutì pomalu začal snášet prach…

Carvalho

V roce 2002 se jeho nástrojem staly gramofony a kariéra vlasatého kytaristy byla definitivnì pohřbena. Tou dobou už mìl Alex TB gramce v malíku a začal se vìnovat vlastní produkci, která však zezačátku nemìla nijak velké ohlasy. Tři roky na to Buchecha rozjíždí první vlastní mejdany a v podstatì tak pokládá základy legendární crew, která si říká „Fuel Techno“.

Díky této skupinì se techno dostalo do podvìdomí spousty Brazilcù, což nastartovalo novou éru zájmu o celou techno kulturu a do Brazílie se tak konečnì začala vozit jména celosvìtového mìřítka. Rok na to se Buchecha pouští do vlastní studiové činnosti, ale na rozdíl od Alexe začíná pomìrnì brzy sklízet první úspìchy a to v dobì vydání desky na známém labelu Cardiac Arrest Records. Na podobný úspìch si musel Alex TB počkat ještì o rok déle, tzn. do roku 2007, kdy o nìj projevil zájem Viper XXL a vydal mu track s názvem „Around the world“. V té dobì již o sobì Alex i Anderson ví, potkávají se večercích a stávají se z nich kamarádi. Úspìchy v producentské branži a podobné smýšlení je motivují natolik, že koncem roku 2007 společnì rozjíždí label Technopride Records, který zná snad každý fanda hardtechna a především každý DJ, který hraje z vinylù, protože Technopride je jedním z mála labelù, který v dnešní dobì nevydává čistì digitálnì. Mimochodem pro Bucehechu je tento rok nesmírnì úspìšný a toho si všiml i významný klub Aloca, který mu nabízí rezidenturu.

Status rezidenta mu však dlouho nevydrží, protože brzy na to se rozhodne přestìhovat se natrvalo do Portugalska a vìnovat se hudbì naplno. Rozjíždí další label „Kube Records“, spolupracuje s portálem Somixx a minulý rok byl jeho track „Around the point“ nominován na nejlepší hardtechno track roku 2009/2010 na portálu Beatport.

Alex TB i Buchecha jsou výjimečnými DJi, kteří dokonale reprezentují brazilskou DJ školu, stejnì jako již zmiňovaní Pet Duo nebo třeba DJ Murphy, Lukas nebo Fernanda Martins. Ačkoli jejich spolupráce započala již před nìkolika lety, s nápadem jejich společného hraní přišel až pořadatelský tým španìlského festivalu Montagood v roce 2009.

Zde předvedli set plný vybroušené techniky, efektù, scratchù a samozřejmì trackù z jejich vlastní produkce, čímž se okamžitì stali vyhledávanou a žádanou DJskou dvojící, která momentálnì patří mezi špičky svìtového hardtechna.

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET