Apokalypsa.31 Virtual Reality: Jamal Djs!

Dva kamarádi, kteří se už od útlého vìku vìnovali mnoha zálibám společnì, se začali zajímat o elektronickou hudbu nìkdy kolem roku 1999. Všechno to začalo navštìvováním klubù a parties, kde byli oba uneseni atmosférou a tím, jak si DJ dokáže pohrávat s lidmi a tím tak ovlivní celou akci.

Proto začali kolem roku 2001 oba hrát. Asi po roce inspirováni setem Space Djz, zkouší poprvé zapojit do sebe dva mixy a čtyři gramofony na jedné afterparty v novì vznikajícím klubu v Plzni. Po skvìlém ohlasu a okamžité nabídce rezidentury ve zmínìném klubu, dostávají ještì vìtší impuls k trénování a zlepšování se. Díky dobrému technickému vybavení klubu mohli společnì trénovat skoro každý den po nadcházející dva roky. Vystupovali jako Jacker vs Malda ve společných setech ze 4 gramofonù a 2 mixù. Jejich rychlé taneční techno plné rùzných zvratù, gradací a přesných scratchù, se tak rychle stalo vyhlášené po celém západì Čech.

V té dobì přichází také zatím nejvìtší úspìch, a to vystoupení na každoročním open airu Forest rave v Belgii na jednom podiu s hvìzdami jako jsou Marco Bailey, Redhead a Tom Hades. V létì 2005 vzniká projekt Jamal Djs. Do svého techno soundu přidávají jim čím dál více oblíbené styly jako elektro, breakbeat a progressive. Jejich společné sety se tak ještì více oživují, jsou ještì tanečnìjší a pestřejší než kdy předtím

Ahoj kluci. V únoru vystoupíte na Apokalypse Virtual Reality, po boku Bena Simse, Vitalica, Cj Bollanda. Tahle jména vám určitì nejsou cizí. Co se vám jako první u každého z nich vybaví?
Jamal Djs:
Ben Sims – jedna z techno legend
Vitalic – od tohohle pána jsme slyšeli pár trackù, ale jinak nás minul
Cj Bolland – skvìlý dj a bavič, už jsme mìli tu čest….


Sami jste se nedávno dali na dráhu producentù, máte svùj label a vydáváte tracky. Řeknìte k tomu nìco bližšího…Kdy vás to napadlo, kdy probìhla realizace a co už máte na kontì?
Jamal Djs: Tak o vlastním labelu jsme nìjakou dobu přemýšleli. Když poslední dobou človìk prolézá internetové shopy, tak tam najde spousty odpadu, a dobrou vìc musí dlouho hledat. Dalším dùvodem bylo, že u nás v republice není žádný label, který by se vìnoval pouze a jenom tanečnímu technu… Proto jsme minulý rok založili Unaffected records. První release vyšel 30. listopadu 2008 a od té doby vychází vždy po 14 dnech další release. Teď jsme tedy u pìtky a zatím jsme vydali tracky od autorù jako Peppelino, Oliver Kucera, Kali, Darkrow a dalších. A úspìch ? Asi že každý náš UAR release se objevil top charts prodejnosti na shopech jako trackitdown nebo junodownload.       

Máte v tomto smyslu nìjaký cíl? Co chcete svou hudbou říct, čeho byste rádi dosáhli?
Jamal Djs: Rádi bychom vytvořili stabilní a dobře prosperující digitální hudební label, kde vychází výborná muzika. To je založené na skvìlých autorech a dobrém promu, na čemž teď usilovnì pracujeme. Ať chceme nebo ne, tak budoucnost patří digitálnímu djingu, a tomu se budeme muset všichni také přizpùsobit.  

Hrajete spolu, skládáte spolu,  jste tedy naladìni na jednu vlnu? Nebo je to i otázka určitých kompromisù?
Jamal Djs: V mnoha vìcech, které se nám líbí, se shodneme. Takže by se asi dalo říct, že jsme hudebnì naladìni  na jednu vlnu. A občasné kompromisy jsou nutností, ale dva lidi se vždycky nìjak domluví.


Maldo, vzpomínám si, že pro tebe jako dje Maldu byl jednu dobu specifický styl brakbeat. Platí to? Máš tendenci hledat nìjaký svùj vlastní zvuk odlišný od projektu Jamal Djs?
Malda: Pár breakbeatových placek ještì mám, občas nìjaký break zahraju i do techna, ale samostatnì už ho nehraju. Ne že by mi nebavil,ale zastávám názor, že človìk se má vìnovat jedné vìci a pořádnì. Já teď všechno dávám do produkce Jamal Djs a nehledám nìjaký svùj osobitý zvuk. Máme toho opravdu hodnì, domluvené zajímavé releasy na dobrých labelech atd, takže momentálnì nemám ani čas tvořit jako Malda….  


Otázka na Jackera. Tys byl vždy takový ten turntablista, scratcher, se specifickým techno zvukem. A hlavnì dj s kufrem plným vinylù. Stále jsi zastáncem staré dobré dj školy? Jak se díváš na nové technologie a neomezené možnosti mixování?
Jacker: Opravdu jsem nechtìl nikdy hrát z cdček, vždy jsem říkal, že deska je deska, a její jedinečná dynamika zvuku je na cdčkách nenapodobitelná. Ale.. postupem času jsem zjistil, že spousta dobrých producentù na deskách nevydává. A  že i nìkteří z tìch, co na deskách vydávali, dnes už vychází jen digitálnì. Spuštìní našeho digitálního techno labelu mì v tom ještì víc utvrdilo, a začal jsem častìji hrát z cd-playerù, ať už z dùvodu vìtšího výbìru hudby tak vzhledem k vlastní produkci.

Výbornì, co tedy všechno potřebuje duo Jamal Djs, aby odehrálo povìstný nekompromisní techno set?
Jamal Djs: Momentálnì preferujeme spíš 4 CD playery plus dva gramce a dva mixáky.
 

Na Apokalypse budete tuším podruhé. Tìšíte se? Jaké pocity jste mìli po premiérovém vystoupení? Kdy to vlastnì bylo?
Jamal Djs: Na párty jako je Apokalypsa se človìk vždycky tìší. Je to fajn hrát před takovým publikem, pro dje jde o výborný zážitek. Poprvé jsme hráli na dílu I love techno s Marco Baileym před dvìma lety. Od té doby ale ubìhla dlouhá doba a my se hodnì zmìnili. Hrajeme hodnì nové ještì nevydané muziky, víc melodií a žádnej minimal !! Takže se připravte  …☺


Apo se bude tímto dílem loučit s prostorem Boby Centra.  Dobrých míst na takové akce je určitì málo, zajímá mne tedy, jestli si umíte představit, kde by se mohla příštì konat.
Jamal Djs: Je to určitì škoda, že je teď poslední díl na Boby. Přece jenom každý prostor má svoje kouzlo a tam to bylo pro party luxusnì vybavené. Na druhou stranu je přesun pro party další zajímavou zmìnou a prostor výstavištì mùže poskytnout Apokalypsa teamu mnohem vìtší možnosti kreativity co se týče vizuální podoby party.
    

Jezdíte ještì na party? Bavit se, ne jako djs. Pokud ano, podle čeho se rozhodujete? Prostor? Jméno akce? Djs?
Jamal Djs: Na akce už moc nejezdíme, aspoň tedy poslední rok. Vìtšinou pokud máme nìjaký volný čas tak skládáme a vìnujeme se labelu.

Být djem, producentem, pořádat klubovky, sledovat novou hudbu, to je nìco, o čem spousta lidí jen sní. Jaký je váš sen?
Jamal Djs: Náš sen je produkovat hudbu na profesionální úrovni a živit se tím ☺

Apokalypsa má podtitul Virtual Reality. Co to znamená? Co si představíte pod pojmem virtuální realita?
Jamal Djs: Nìco jako Matrix.. hehe.. stejnì nás to nakonec všechny čeká… alespoň vývoj naší populace k tomu spìje..  Ale v tomto případì Virtual Reality znamená a naznačuje nezapomenutelný zážitek v Boby centru na dalším díle Apokalypsy..

Výbornì, díky, a ať vám to dobře hraje. –kat-

Zdroj: Apokalypsa
Publikoval: Gregi