Andrew Neufeld sa vracia do Prahy s Sights & Sounds!

Psal se šestnáctý říjen roku 2009, a v prostorách strahovské Sedmičky se odehrávalo nìco, co utkvìlo cca padesáti přítomným šťastlivcùm navždy v pamìti.

V jednom nekonečnì trvajícím momentì zároveň onìmìlí ryzí krystalickou čistotou tónù, zmraženi uhrančivou tíhou hluku, fascinováni hypnotickou atmosférou melodií a ponořeni do elektrizující smrštì aranží – přibližnì takový (a vlastnì možná úplnì jiný, slovy lidské řeči zkrátka nepopsatelný) dojem na nì udìlalo fenomenální hudební představení v podání kanadského seskupení SIGHTS AND SOUNDS.

Ústřední postavou této formace se zdánlivì nic neříkajícím jménem není již pìt let nikdo jiný než ANDREW NEUFELD – bývalý kytarista a současný zpìvák populární hardcore party COMEBACK KID, jejíž tvorba rozhodnì nepùsobí nijak křečovitì…nicménì až po shlédnutí Sights & Sounds pochopíte, kam Andrew smìřuje 95% své veškeré hudební seberealizace.

Slight and Sounds

Zbytek kapely tvoří další protřelí muzikanti, s praxí v kapelách jako Figure Four, Getaway nebo Sick City – Neufeldùv bratr Joel (mimochodem bubeník par excellence) a dále Matt Howes, Adrian Mottram a David Grabowski. Neskutečnì procítìná tvorba Sights & Sounds jakoby dokázala evokovat dokonalou symbiózu zdánlivì neslučitelného, například Sigur Ros a Neurosis, Afghan Whigs s Thrice, Radiohead s Isis, The Mew s Torche a nebo třeba Comeback Kid s Tool…

Ať už jste příznivci hardcore, sludge, ambientu či post-rocku, Neufeldovy emocionální kompozice, charakterizované impozantními vrstvenými riffy a velkou dynamičností písňové struktury, přecházející od nejmasivnìjší hutnosti chvílemi až k akustické křehkosti, a doplnìné sem tam o meditativnì-hlukové momenty ve formì dálnì-východních melodických vsuvek, Vás jen tìžko nechají chladnými.

Doplnìni o stylovì spříznìné CONSTANTS z Bostonu, vracejí se SIGHTS AND SOUNDS po více než dvou letech na místo činu…a chystají na první únorový čtvrteční večer zážitek, jehož opomenutí by bylo zásadní, a jen tìžko napravitelnou chybou.

SIGHTS & SOUNDS with special guests CONSTANTS
Klub 007, Koleje ČVUT – blok 7, Olympijská ul., Praha 6 – Strahov
Čtvrtek 2. 2. 2012 v 19:30

SAS

Zdroj: Conspiracy,s.r.o
Publikoval: Redakcia GREGI.NET