Aktuálny ročník Ceny Oskára Čepana 2019 je vyhlásený, umelcom ponúka viac času.

Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU) a platforma na podporu umenia Collective vyhlásili otvorenú výzvu na prihlášky do Ceny Oskára Čepana 2019 pre umelcov do veku 40 rokov. Možnosť prihlásiť sa je sprístupnená od dnešného dňa (31. 01. 2019) a termín uzávierky je nedeľa, 31. 03. 2019. Výstava finalistov sa bude konať vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Meno laureáta/laureátky ceny bude známe na konci novembra tohto roku. Minuloročná víťazka Emília Rigová odlieta do New Yorku na dvojmesačný rezidenčný pobyt už o pár týždňov.

„Minulý rok sme si interne klasifikovali ako ‘nultý ročník’, keď sme sa v pozícii staro-nových členov tímu zoznamovali so stavom projektu a jeho potrebami s odstupom času, v snahe v prvom rade ho zachrániť a časom posunúť ďalej. Aj z tohto dôvodu sme v tomto roku pristúpili k istým zmenám, ktorých zámerom je okrem iného poskytnúť umelcom viac času v procese prihlasovania sa do súťaže, ako aj neskôr finalistom na prípravu spoločnej výstavy,“ povedala riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia Lucia Gavulová.

Výtvarníci, ktorí sa chcú prihlásiť do aktuálnej Ceny Oskára Čepana (COČ) sa musia riadne zoznámiť s podmienkami zverejnenej výzvy.  Všetky žiadané texty je potrebné odoslať online a to v slovenskom aj anglickom jazyku. Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok31. 3. 2019, o polnoci. Porota vyberie štyroch finalistov na základe: portfólia prác za posledné obdobie, autorského stanoviska a životopisu.

To, že nám záleží na zvyšovaní kvality projektu, sa odráža aj v zložení poroty, ktoré sme tento rok obmieňali minimálne na troch pozíciách. Z minulého roku v členstve pokračujú Rainer Fuchs (šéfkurátor mumok I museum moderner kunst stiftung ludwig, Viedeň) a Lora Sariaslan (pedagogička na University of Amsterdam, Amsterdam); novými členmi pre obdobie rokov 2019 a 2020 sú v tejto chvíli Jaro Varga (vizuálny umelec, Praha, Bratislava) a Vjera Borozan (riaditeľka projektu Artyčok TV, pedagogička na Akademii výtvarných umění, Praha); ostatní členovia poroty sú nateraz v štádiu dohadovania, potvrdené mená budeme priebežne zverejňovať,“ dodala Lucia Gavulová.

Laureáta/laureátku 24. ročníka COČ čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited, finančná odmena vo výške 3 000 eur, samostatná výstava a podpora N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí. “Ako organizátor ďakujeme spoluorganizátorovi platoforme na podporu umenia Collective, Fondu na podporu umenia a všetkým minuloročným partnerom, ktorí budú v spolupráci na projekte pokračovať aj naďalej (J&T Banka, Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards), ako aj novým tohtoročným partnerom, z ktorých do projektu výrazne vstúpi najmä Východoslovenská galéria v Košiciach,“ uzavrela Lucia Gavulová.

Minuloročnou víťazkou sa stala Emília Rigová (1980). Medzinárodná odborná porota ocenila jednoznačne genderový prístup umelkyne k tvorbe, fakt, že skúma priepustnosť hraníc ľudskej identity, kriticky nahliada na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a umení vôbec. Ďalšími finalistami COČ 2018 boli: Lucie Mičíková (1986), Adam Novota (1984), Boris Sirka (1981). Výstava štyroch finalistov s podtitulom Time After Time  sa v kurátorskom vedení Lucie Gregorovej Stach konala v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na Nám. SNP v Bratislave.

Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Od roku 2018 je spoluorganizátorom ceny platforma na podporu umenia collective. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.

Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom. „Spája v sebe odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.“ –Peter Zajac, júl 2014

www.oskarcepan.sk
www.facebook.com/CenaOskaraCepana/

Zdroj: TS