Aha deti, čo to letí!

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Vás srdečne pozýva na výstavu Aha deti, čo to letí. Panelová výstava Východoslovenského múzea v Košiciach návštevníkom bližšie predstaví život bocianov na našom území.

Bociany

Obsah výstavy približuje problematiku ich existencie v blízkosti človeka, pojednáva o pozitívach a negatívach, spojených s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pôsobení pre zachovanie tohto, u nás jedného z najznámejších, vtáčieho druhu. Výstava je doplnená preparátmi a trojrozmernými exponátmi predmetov, ktoré symbolicky znázorňujú spolužitie človeka a bociana.

Bociany

Výstavu si môžete pozrieť v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, na Istrijskej 68 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, do 23. mája 2012.

Bociany

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET